Vår portefølje


Fornybar energi er helt sentralt for å oppnå klimamålene. Samtidig må vi forvalte våre felles naturressurser på en bærekraftig måte.

Vår rolle er å utvikle, eie og drifte vann- og vindkraftverk. Som selskap er det viktig å ha god balanse mellom vann- og vindkraft, og mellom land- og havbaserte aktiviteter. Vi er også opptatt av å ha prosjekter i forskjellige faser, herunder utvikling, bygging og drift.

Med en slik tilnærmingen sikrer vi en robust forretningsmodell på kort og lang sikt, og god oppfølging av lokale intressenter der vi er tilstede.

Her er en oversikt over Cloudberrys kraftproduksjon samt prosjekter som er under utvikling og bygging.

Bjørgelva inntaksområde
210630 Bjørgelva ferdigstilt
210630 Bjørgelva ferdigstilt 2

Bjørgelva Kraft

Lokasjon
Sørreisa, Troms, Norge
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
2,5 MW
Årlig normalproduksjon
7,4 GWh
Status
Produserende

Les mer

Bjørgelva Kraft ligger i Sørreisa kommune. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 7,4 GWh. Cloudberry overtok kraftverket formelt den 30. juni 2021 etter en innkjøringsperiode.

Finnesetbekken IMG 0124
Finnesetbekken IMG 0118
IMG 0101
Bruk dette 310320 Finnesetbekken

Finnesetbekken Kraftverk

Lokasjon
Nesbyen, Viken, Norge
Driftsstart
2011
Installert effekt
1,45 MW
Årlig normalproduksjon
3,2 GWh
Status
Produserende

Les mer

Finnesetbekken Kraftverk ligger i Nes kommune. Kraftverket er et lite vannkraftverk med en årlig produksjon på ca. 3,2 GWh.

Røyrmyra 04
Røyrmyra 03
Røyrmyra 02

Røyrmyra Vindpark

Lokasjon
Hå, Rogaland, Norge
Driftsstart
2015
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
8,4 GWh
Status
Produserende

Les mer

Røyrmyra Vindpark er en norsk vindpark kjøpt i 2019. De tre Enercon-turbinene har en samlet installert effekt på 2,4 MW. Vindparken leverer ca. 3.500 fullast-timer i året, og en årlig normalproduksjon på 8,4 GWh.

DSC0302 Edit
DSC0329 Edit
DSC0317 Edit

Hån Vindpark

Lokasjon
Årjäng, Värmland, Sverige
Driftsstart
2022
Installert effekt
21 MW
Årlig normalproduksjon
74 GWh
Status
Produserende

Les mer

Hån Vindpark vindkraft ligger i Årjäng kommune, Sverige, nær den norske grensen. Marker vindkraftverk er bygget på den norske siden av grensen. Hån har 5 vindturbiner med en installert effekt på 21 MW og en estimert årlig produksjon på 74 GWh. Bygging av vindparken begynte i august 2021 og settes i drift i slutten av 2022.

20 Västermo bild A
Duvhallen 2
Duvhallen
20 Västermo bild B

Duvhällen Vindpark

Lokasjon
Eskilstuna, Södermanslän, Sverige
Driftsstart
2024
Installert effekt
60 MW
Årlig normalproduksjon
165 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Duvhällen vindkraftverk ligger i Eskilstuna kommune, Sverige, nord-øst for Hjalmaren. Duvhällen vil ha 10 konsesjonsgitte vindturbin positioner med en installert effekt på 60 MW og en forventet årlig normal produksjon på opptil 165 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2023 og vindparken forventes å settes i drift i 2024.

Karta projektområde

Björnetjärnsberget Vindpark

Lokasjon
Eda kommune, Värmland, Sverige
Driftsstart
Potensielt 2031
Installert effekt
Ca 140 MW
Årlig normalproduksjon
Ca 440 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Björnetjärnsberget vindkraftverk ligger i Eda kommune, Sverige. Björnetjärnsberget vil ha en installert effekt på 90- 140 MW. Endelig byggetillatelse og videre fremdrift avhenger av pågående høringsprosess og konsesjon.

Til nettsiden for prosjektet

Odal Vind fotograf Eivind Røhne
AL 1 Odal 211029
Odal Vindkraftverk
Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2

Odal Vindkraftverk

Lokasjon
Odal, Innlandet, Norge
Driftsstart
Første halvår 2022
Installert effekt
Vår andel 54 MW (163 MW)
Årlig normalproduksjon
Vår andel 176 GWh (500 GWh)
Status
Produserende

Les mer

Odal Vindkraftverk er for tiden under bygging på Innlandet, Norge. Installasjon av 34 turbiner med inntil 163 MW kapasitet forventes å være ferdig innen utgangen av 2021 med kraftproduksjon i første halvår 2022. Vindparken er utviklet sammen med erfarne partnere KLP og Akershus Energi. Cloudberry kjøpte 15% av prosjektet ved utgangen av 2020, og økte sin eierandel fra 15 til til 33,4% den 30. juni 2021. For mer informasjon om Odal Vindkraftverk: https://odalvind.no/

Vâneren Daniel Dahlgren
Lake Vänern by David J

Stenkalles Grund

Lokasjon
Vänern, Sverige
Driftsstart
2025/2026
Installert effekt
Vår andel 50MW (Total 100 MW)
Status
Under utvikling

Les mer

Vindparken på Stenkalles grund, som ligger i Sveriges største innsjø, Vänern (SE3), er et 100 MW-prosjekt med 18 turbiner som eies 50/50 av Hafslund og Cloudberry. I løpet av kvartalet har joint venture-selskapet og samarbeidet med Hafslund blitt videreutviklet og en felles prosjektorganisasjon har blitt implementert. Prosjektet har fått forlenget konsesjonen med to år fra svenske myndigheter. Basert på forlengelsen har Hafslund og Cloudberry besluttet å bruke ytterligere tid på å optimalisere prosjektøkonomien og redusere risikoen. Den forventede driftsdatoen er utsatt til 2025/2026.

Tverrdalselvi kraftverk Fjærland 2
Tverdalselvi HUG06703
Tverdalselvi DJI 0038
Tverdalselvi DJI 0013
HUG06774
HUG06727
DJI 0056

Tverrdalselvi kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
2 MW (6 MW)
Årlig normalproduksjon
5,8 GWh (17,2 GWh)
Status
Produserende
Skeidsflåten Fjærland 2
13 IMG 2221 Skedsflåten
13 Skeidsflåten 2
13 Skeidsflåten 1
Skeidsflåten Fjærland

Skeidsflåten Kraft

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
1,6 MW (4,8 MW)
Årlig normalproduksjon
6,1 GWh (17,9 GWh)
Status
Produserende
Dam Anga
HUG06692
HUG06688
HUG06686
HUG06663
Angedalselva HUG06677

Anga kraftverk

Lokasjon
Førde, Vestland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
2,7 MW (7,8 MW)
Årlig normalproduksjon
7,4 GWh (21,7 GWh)
Status
Produserende
5 IMG 0555 Langedal
5 IMG 0557 Langedal
5 Langedal BRUK DENNE

Langedal kraftverk

Lokasjon
Flora, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
1,0 MW (3,0 MW)
Årlig normalproduksjon
4,1 GWh (12 GWh)
Status
Produserende
11 Botna Bygging

Botna kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
0,7 MW (2,0 MW)
Årlig normalproduksjon
2,3 GWh (6,6 GWh)
Status
Produserende
8 IMG 2098 Setredalen
8 Setredalen 1
8 Setredalen rørlegging 2
8 Setredalen BRUK DENNE

Setredalen kraftverk

Lokasjon
Bremanger, Vestland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
1,4 MW (4,8 MW)
Årlig normalproduksjon
6,8 GWh (20 GWh)
Status
Produserende
9 Rusdalsåni 1
9 Rusdalsåni 2
9 Rusdalsåni BRUK DENNE

Rusdalsåni kraftverk

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
1,8 MW (5,2 MW)
Årlig normalproduksjon
6,1 GWh (17,8 GWh)
Status
Produserende
7 Svardøla BRUK DENNE

Svardøla kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
3,3 MW (9,8 MW)
Årlig normalproduksjon
9,7 GWh (29,3 GWh)
Status
Produserende
4 IMG 0453 Kvitno
1 Kvitno IMG 0454
1 Kvitno IMG 0458
1 Kvitno Pelton
1 Kvitno BRUK DENNE

Kvitno kraftverk

Lokasjon
Odda, Vestland, Norge
Driftsstart
2015
Installert effekt
3,1 MW (9 MW)
Årlig normalproduksjon
11,1 GWh (32,5 GWh)
Status
Produserende
2 Strupen IMG 1510
2 Strupen inntak

Strupen kraftverk

Lokasjon
Gloppen, Vestland, Norge
Driftsstart
2017
Installert effekt
0,3 MW (1,9 MW)
Årlig normalproduksjon
2,3 GWh (6,9 GWh)
Status
Produserende
6 Eldao IMG 0856
6 Eldao IMG 0857

Eldao kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
3,3 MW (9,7 MW)
Årlig normalproduksjon
10 GWh (29,4 GWh)
Status
Produserende
3 Bråberg
3 Bråberg IMG 0341
3 bråberg inntak
3 Bråberg BRUK DENNE

Bråberg kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
0,7 MW (2,0 MW)
Årlig normalproduksjon
2,2 GWh (6,4 GWh)
Status
Produserende
4 Espeelvi 3
4 Espeelvi 5
4 Espeelvi 2
4 Espeelvi BRUK DENNE

Espeelvi kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
1,6 MW (4,6 MW)
Årlig normalproduksjon
4,1 GWh (12 GWh)
Status
Produserende
210222 Vigelandsvatnet inntak 1
Skåråna

Steinbergdalen Kraft (Skåråna Kraft)

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
2022
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
7,5 GWh
Status
Produserende

Les mer

Vannkraftverkene, Steinbergdalen og Flatestøl (Skåråna Kraft) kom i produksjon 2022.

210222 Vigelandsvatnet inntak
Skåråna

Flatestøl Kraft (Skåråna Kraft)

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
2022
Installert effekt
2 MW
Årlig normalproduksjon
6,5 GWh
Status
Produserende

Les mer

Vannkraftverkene, Steinbergdalen og Flatestøl (Skåråna Kraft) kom i produksjon i 2022.

Innsendte Bilder 2020 11 30 T131751
20211027 Inntaksdam
11
5
6

Ramsliåna Kraft

Lokasjon
Flekkefjord, Agder, Norge
Driftsstart
2022
Installert effekt
1,75 MW
Årlig normalproduksjon
6 GWh
Status
Produserende

Les mer

Ramsliåna vannkraftverk ligger i Flekkefjord kommune i Agder fylke. Kraftverket forventes å ha helårsproduksjon, med en årlig produksjon på et normalisert nivå på 6 GWh.

Usma 3
Usma ute 2
Usma inntak
Usma 4
Usma 1
Usma inntak

Usma Kraft

Lokasjon
Selbu, Trøndelag Norge
Driftsstart
2013
Installert effekt
9 MW
Årlig normalproduksjon
25,5 GWh
Status
Produserende

Les mer

Usma Krafts vannkraftverk er lokalisert i Selbu kommune i Trøndelag, og utnytter tilsiget fra Usma og Gardåa, som er sidearmer i Neavassdraget. Inntaket til kraftverket er plassert i Usma. Årlig produksjon er ca. 25.5 GWh. Kraftverkets installerte effekt er på 9 MW.

Maskinhallen Tinnkraft
Tinnkraft

Tinnkraft

Lokasjon
Tinn, Vestfold og Telemark, Norge
Driftsstart
2008
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
6 GWh
Status
Produserende

Les mer

Tinnkraft er lokalisert i Tinn kommune. Forventet årlig produksjon er på 6 GWh.

Bøen

Bøen I & II

Lokasjon
Hjelmeland, Rogaland, Norge
Driftsstart
2016
Installert effekt
6 MW
Årlig normalproduksjon
18 GWh
Status
Produserende

Les mer

Bøen I & II vannkraftverk er lokalisert i Hjelmeland kommune i Rogaland, Norge med forventet årlig produksjon på 18 GWh.

Øvre Kvemma5
Øvre Kvemma4
Øvre Kvemma2
Øvre Kvemma

Øvre Kvemma Kraft

Lokasjon
Lærdal, Vestland, Norge
Driftsstart
H1 2024
Installert effekt
8 MW
Årlig normalproduksjon
20 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Øvre Kvemma vannkraftverk er lokalisert i Lærdal kommune i Vestland fylke. Forventet årlig produksjon er 20 GWh, med en installert effekt er på 8 MW.

Munkhyttan vindpark

Munkhyttan vindpark

Lokasjon
Lindesberg kommun, Sverige
Driftsstart
Q4 2024
Installert effekt
18 MW
Årlig normalproduksjon
60 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Munkhyttan vindkraftverk ligger i Lindesberg kommune, Sverige. Munkhyttan vil ha 3 vindturbiner med en installert effekt på opptil 18 MW og en forventet årlig normal produksjon på opptil 60 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2023 og vindparken forventes å settes i drift i 4. kvartal 2024.

Til nettsiden for prosjektet

Fundament hemsidan
20220818 124434815 i OS
20220818 115816176 i OS
20220817 123044694 i OS

Sundby vindpark (Kafjärden)

Lokasjon
Eskilstuna kommun, Sverige
Driftsstart
2023
Installert effekt
32,4 MW
Årlig normalproduksjon
89 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Sundby vindpark (Kafjärden) ligger i Eskilstuna kommune, Sverige. Sundby vil ha 9 vindturbiner med en installert effekt på opptil 32,4 MW og en forventet årlig normal produksjon på 89 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2023 og vindparken forventes å settes i drift i samme år.

Til nettsiden for prosjektet

Vindpark Vänerhavet

Vindpark Vänerhavet

Lokasjon
Mariestad, Gullspångs och Götene kommune, Västra Götaland, Sverige
Driftsstart
Potensielt 2032
Installert effekt
Potensielt 1 GW
Årlig normalproduksjon
ca 3,8 TWh
Status
Under utvikling

Les mer

Cloudberry undersøker muligheten for å etablera vindparken, och høringsprosessen vil finne sted i løpet av 2024.

Til nettsiden for prosjektet

Turbin cred waldemar

Vindpark Östergötland

Lokasjon
Söderköping/Valdemarsvik
Driftsstart
Søknaden sendes innen ett år.
Installert effekt
100–150 MW
Årlig normalproduksjon
Ca 500 GWh
Status
Under utvikling
Turbin cred raychel sanner

Ulricehamn vindpark

Lokasjon
Ulricehamns kommun
Driftsstart
Søknaden sendes innen ett år.
Installert effekt
Ca 24 MW
Årlig normalproduksjon
Ca 70 GWh
Status
Under utvikling
Misterhultvindvildbeskärd

Simpevarp havsvindpark

Lokasjon
Oskarshamns kommune og Borgholms kommune, Kalmar, Sverige
Driftsstart
Potensielt 2030
Installert effekt
800 MW
Årlig normalproduksjon
3 TWh
Status
Under utvikling

Les mer

Cloudberry undersøker muligheten for å etablera vindparken, och høringsprosessen fant sted i vår.

Til nettsiden for prosjektet