Simpevarp havsvindpark

Cloudberry Offshore Wind AB undersöker möjligheten för en havsbaserad vindkraftspark i Kalmarsund. Parkens placering är mellan Simpevarphalvön i Misterhult (Oskarshamn kommun) och Byxelkrok (Borgholms kommun). En stark anslutningspunkt, bra vattendjup, och lämpliga hamnar i kombination med en unik industriell energikompetens i Oskarshamn samt långtgående erfarenheter av vindkraft på Öland skapar goda förutsättningar för Sveriges första stora osubventionerade havsvindpark. Detta i en tid då energiförsörjningen och samhällets omställning är viktigare än någonsin.

Havsvindpark Simpevarp beräknas producera 3 TWh el per år, motsvarande ca 2 % av Sveriges elanvändning. Det motsvarar elförbrukningen för ca 150 000 villor (baserat på att en genomsnittlig förbrukning om ca 20 000 kWh el per år) och skulle stärka Sveriges kraftbalans avsevärt. Mer el i systemet leder till lägre elpriser som kan gynna alla invånare och företag inom Kalmar län.

En vindkraftspark kan bidra med lokala jobb inom tillståndsprocessen, byggnation och drift, där både Öland och fastlandet ses som möjliga aktörer för att tillhandahålla rätt arbetskraft och infrastruktur. Detta ger möjligheter för Ölands företag att diversifiera och för säsongsberoende företag att få intäktsströmmar under större delar av året.

Dessutom kan parken bidra till att stärka Oskarshamns vision om att bli ett svenskt energicentrum, vilket fortsatt kan stärka kommunens relevans inom energifrågor. Detta kommer sannolikt ha gynnsamma effekter för hela regionen. Cloudberrys mål är även att hitta andra sätt som vindkraftparken kan jobba med lokala näringar, företag och initiativ, som kan gynna både ekosystem, näringsliv och lokalinvånare.

01 Kråkelund bild B

Fakta

Kommun Oskarshamns kommun & Borgholms kommun
Planerad effekt 800 MW
Planerad produktion 3 TWh
Antal verk Max 98 verk
Status Samråd inom tillståndsprocessen
230316 Simpevarp avståndv3

På vindbrukskollen hittar du en interaktiv karta där du kan se området.

Material till samråd

Nedan hittar ni både samrådsunderlaget och tillhörande bilagor, i form av synbarhetsanalys och fotomontage. Vi har även gjort en nedkortad version av samrådsunderlaget, för de som inte har lika mycket tid eller ork att läsa hela samrådsunderlaget. En uppdaterad version av synbarhetsanalysen (Bilaga 1- ZVI) har laddats upp, då vi uppmärksammats på att i den tidigare versionen hade kartan över Byxelkrok fallit bort.

Vi har också gjort en animation över hur hinderbelysning kan komma att se ut på natten från fyra olika platser. Du hittar den här.


Vi tackar alla som deltagit på våra möten, ställt frågor och skickat in yttranden


Samrådsmöten pågick i april och maj 2023

Samrådet är en både lagstadgad och viktig del i alla tillståndsprocesser. Då bjuder vi som vill bygga havsvindparken in allmänheten och särskilt berörda till ett antal mötestillfällen. Syftet är att komma med inspel på hur miljökonsekvensbeskrivningen ska anpassas för projektet.

Var hittar jag material om projektet?

Du har fortsatt möjlighet att läsa om projektet på hemsidan. Länkar till dokumenten ligger högre upp på hemsidan, under rubriken "Material till samråd".

Yttranden

Yttranden lämnades in fram till 31 maj 2023 via vår projekthemsida, mejl eller brev.

Vad händer nu?

Efter samrådet sammanställer vi alla inlämnade synpunkter i en samrådsredogörelse. Den bifogar vi till den tillståndsansökan vi sedan lämnar in, en ansökan som även innehåller en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De synpunkter som kommer in i samrådet är således en viktig del i hur vi utformar vår ansökan.

Viktigt att veta är att tillståndsprocessen tar tid, flera år. Om alla tillstånd tillstyrks kommer parken sannolikt vara klar tidigast 2030.

Samrådsprocess

Anmälan till nyhetsbrev Simpevarp havsvindpark

Om du vill skriva upp dig på vårt nyhetsbrev kring projektet kan du göra det i detta formulär. Vi kommer skicka ut regelbundna uppdateringar på projektets status och sammanfattningar av samrådsmöten och vanliga frågor som ställts.


Fakta om vindkraft

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

DANIELKULIN CLOUDBERRY 060 A9984

Daniel Kulin, Projektledare

+46 76833 07 77

dk@cloudberrywind.se

Ella Karlsson Nordström, Projektkoordinator

ekn@cloudberrywind.se

Simpevarps havsvindpark omnämnt i media

Stort intresse för havsvindpark
Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 5, 30 maj 2023, sid. 40-41

Cloudberry svarar om vindkraft: ”Lätt att få intrycket att opinionen är större än vad den är”

Ölandsbladet, 30 maj 2023

Politikerna ense: Borgholms kommun säger nej till vindkraft i sundet

Ölandsbladet, 30 maj 2023

Bred enighet om att säga nej till vindkraft – men C och V vill vänta och se

Barometern, 24 maj 2023

S och M säger nej till vindkraft i Oskarshamn
Sveriges radio, P4 Kalmar, 23 maj 2023

Efter Oskarshamns nej: ”Vi ser fram emot fortsatt dialog”

Barometern, 23 maj 2023

Politikerna sätter ned foten – säger nej till vindkraft i Simpevarp och Bråbo

Barometern, 23 maj 2023

Cloudberry går samman med konkurrent i vindkraftssatsning

Barometern, 12 maj 2023

Marin trendspanare har ström i sikte
Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 4, 27 april 2023, sid. 28-29

Oklart hur vindkraftsparken i Kalmarsund ska finansieras

Barometern, 25 april 2023

Vindkraftsbolag inför möten: ”Förståelse för oron”

Barometern, 24 april 2023

Vindkraftspark ska ge stor effekt: Större än första reaktorn i Oskarshamn

Sveriges Radio, P4 Kalmar, 15 april 2023

Vill bygga vindkraftspark norr om Blå jungfrun- så ser skissen ut
Sveriges Radio, P4 Kalmar, 14 april 2023

Fossilfri horisont skapar lokala värden

Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 3, 30 mars 2023, sid. 54-55

Planer på vindkraftpark går vidare – 10 000 får säga sitt
Barometern, 16 mars 2023

Vindkraft i sundet – projektledaren om fåglar, tumlare och landskapsbilden
Ölandsbladet. 15 mars 2023


Stor vindkraftssatsning – där är bästa servicehamnen: ”50-tal arbetstillfällen”
Ölandsbladet. 15 mars 2023

"Kan kanske bli ett Silicon Valley för havsbaserad vindkraft”
Barometern, 5 mars 2023

Politisk oenighet kring när ny vindkraftpark ska godkännas

Barometern, 1 mars 2023


Flexibilitet är lösningen

Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 1, 31 jan 2023, sid. 28-29

Framtidstro i den gröna omställningen
Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 10, 29 nov 2022, sid. 54-55

2022 nytt rekordår för hamnen: ”Oerhört positivt för hela regionen”
Barometern, 28 november 2022


Norskt bolag investerar tio miljarder i ny vindkraftspark
Barometern, 25 november 2022

Norskt bolag vill investera tio miljarder kronor i vindkraftspark
SR, P4 Kalmar, 25 november 2022

Vill bygga för 10 miljarder utanför Oskarshamnsverket
Dagens Industri, 10 november 2022


Gröna etableringar ger Oskarshamn vingar
Stadsmagasinet Oskarshamn, Nr 9, 27 okt 2022, sid. 30-31