Simpevarp havsvindpark

Cloudberry Offshore Wind AB undersöker möjligheten för en havsbaserad vindkraftspark i Kalmarsund. Parkens placering är mellan Simpevarphalvön i Misterhult (Oskarshamn kommun) och Byxelkrok (Borgholms kommun). En stark anslutningspunkt, bra vattendjup, och lämpliga hamnar i kombination med en unik industriell energikompetens i Oskarshamn samt långtgående erfarenheter av vindkraft på Öland skapar goda förutsättningar för Sveriges första stora osubventionerade havsvindpark. Detta i en tid då energiförsörjningen och samhällets omställning är viktigare än någonsin.

Havsvindpark Simpevarp beräknas producera 3 TWh el per år, motsvarande ca 2 % av Sveriges elanvändning. Det motsvarar elförbrukningen för ca 150 000 villor (baserat på att en genomsnittlig förbrukning om ca 20 000 kWh el per år) och skulle stärka Sveriges kraftbalans avsevärt. Mer el i systemet leder till lägre elpriser som kan gynna alla invånare och företag inom Kalmar län.

En vindkraftspark kan bidra med lokala jobb inom tillståndsprocessen, byggnation och drift, där både Öland och fastlandet ses som möjliga aktörer för att tillhandahålla rätt arbetskraft och infrastruktur. Detta ger möjligheter för Ölands företag att diversifiera och för säsongsberoende företag att få intäktsströmmar under större delar av året.

Dessutom kan parken bidra till att stärka Oskarshamns vision om att bli ett svenskt energicentrum, vilket fortsatt kan stärka kommunens relevans inom energifrågor. Detta kommer sannolikt ha gynnsamma effekter för hela regionen. Cloudberrys mål är även att hitta andra sätt som vindkraftparken kan jobba med lokala näringar, företag och initiativ, som kan gynna både ekosystem, näringsliv och lokalinvånare.

01 Kråkelund bild B

Fakta

Kommun Oskarshamns kommun & Borgholms kommun
Planerad effekt 800 MW
Planerad produktion 3 TWh
Antal verk Max 98 verk
Status Samråd inom tillståndsprocessen
230316 Simpevarp avståndv3

På vindbrukskollen hittar du en interaktiv karta där du kan se området.

Nu bjuder vi in till samråd om Simpevarp havsvindpark


Vad är ett samråd?

Samrådet är en både lagstadgad och viktig del i alla tillståndsprocesser. Då bjuder vi som vill bygga havsvindparken in allmänheten och särskilt berörda till ett antal mötestillfällen. Inbjudan sker med brev till dem som anses särskilt berörda, och annonseras i lokaltidningar och andra medier till allmänheten. Alla som vill är såklart välkomna på mötet.

Hur är upplägget på samrådsmöten?

På dessa träffar, som är ca 2 timmar långa, får du information och möjlighet att ställa frågor om hur vi tänkt kring projektet. Du anmäler dig till ett tidsblock på 2 timmar. Det finns tid att både själv i lugn och ro titta på utställningen, samt att ta del av en presentation med frågestund. Presentationen kommer börja ca 30 minuter efter respektive tidsblock börjar.

Hur föranmäler jag mig till samråd?

I formuläret nedan på hemsidan kan du föranmäla dig till både den dag och tidsblock du vill komma. Föranmälan är inte obligatorisk, men är viktigt för oss att kunna planera så vi inte överstiger lokalernas maxkapacitet.

Vart och när kommer samrådsmöten ske?

Byxelkrok, St:Olofs kapell- måndag 24 april

Adress: Byxelkroksvägen 73

Tider: 14.00-1600, 16.30-18.30, 19.00-21.00

Figeholm, Höganäslokalen- tisdag 25 april

Adress: Vasagatan 4

Tider: 15.00-17.00, 17.30-19.30

Figeholm, Höganäslokalen- onsdag 26 april

Adress: Vasagatan 4

Tider: 14.00-16.00

Oskarshamn, Forum- torsdag 27 april

Adress: Södra Långgatan 15-17

Tider: 14.00-16.00, 16.30-18.30

Digitalt möte- måndag 8 maj

Tid: 17.30-19.00

Var hittar jag material om projektet?

Innan och efter samrådsmötena äger rum har du ett antal veckor på dig att ta del av vårt underlag där vi relativt detaljerat beskriver projektet. Det kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

Hur lämnar jag ett yttrande?

Du får väldigt gärna lämna synpunkter på projektet, som brukar kallas för yttranden. Det ska helst lämnas via ett formulär på hemsidan, som kommer öppna i samband med att material om projektet läggs upp. Du kommer kunna lämna yttranden fram till 31 maj 2023. Du kan även inlämna synpunkter via brev/ mejl. Då skickar du det till samrad.cloudberry@ecogain.se eller Ecogain AB, c/o Kairos Future AB, Box 804, 101 36 Stockholm. Märk yttrandet ”Simpevarp”.

Vad händer sen?

Efter samrådet sammanställer vi alla inlämnade synpunkter i en samrådsredogörelse. Den bifogar vi till den tillståndsansökan vi sedan lämnar in, en ansökan som även innehåller en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De synpunkter som kommer in i samrådet är således en viktig del i hur vi utformar vår ansökan.

Viktigt att veta är att tillståndsprocessen tar tid, flera år. Om alla tillstånd tillstyrks kommer parken sannolikt vara klar tidigast 2030.

Samrådsprocess

Simpevarp Havsvindpark: Föranmälan till samråd och nyhetsbrev

Här kan du föranmäla ditt deltagande på våra samrådsmöten. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig, men viktigt för planering och för att inte överskrida lokalens maxkapacitet. Vid självaste mötet behöver du inte ta med någon bekräftelse på din föranmälan. Om du vill skriva upp dig på vårt nyhetsbrev kring projektet kan du även göra det i detta formulär.


Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka ut relevant information kring samrådsmöten, och eventuella nyhetsbrev om du vill det.

Fyll i hur många deltagare du anmäler till samrådet. Om du anmäler en grupp på fler än 6 personer, gör en anmälan till i formuläret.

Jag vill anmäla mig till samråd på följande dagar och tider:

Här kan du fylla i vilken dag och tid du tänkte komma på samrådsmöten. Föranmälan är inte obligatorisk, men viktig för att vi ska ha en uppskattning av intresset, så vi inte överskrider lokalens maxkapacitet. Vi kan komma att planera in fler tider för möten om vi ser att intresset är stort. Presentationen sker ca en halvtimme in i varje block.

Vi kommer bjuda på fika under kvällen. Informera oss gärna om du har några allergier eller andra kostbehov.

Vi kommer skicka ut regelbundna uppdateringar på projektets status och sammanfattningar av samrådsmöten och vanliga frågor som ställts.

Fakta om vindkraft

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

DANIELKULIN CLOUDBERRY 060 A9984

Daniel Kulin, Projektledare

+46 76833 07 77

dk@cloudberrywind.se

Ella Karlsson Nordström low2

Ella Karlsson Nordström, Projektkoordinator

ekn@cloudberrywind.se