Vi produserer ren fornybar energi til kommende generasjoner.


Om oss


Cloudberry er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige.

Vårt oppdrag er å produsere fornybar energi for kommende generasjoner, og vår ambisjon er å utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter. Vi tror på en langsiktig etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. Vårt oppdrag danner grunnlaget for alt vi gjør.

Les mer

Nyheter

Getty Images 1135771630 Recolored 2

New Share Capital Registered

Getty Images 576546242 Recolored 2

Småkraftsamling hos Cloudberry