Produksjonshistorikk


Cloudberry Clean Energy er et nordisk fornybart energiselskap som utvikler, produserer og drifter vannkraftverk og vindparker i Norge og Sverige. Vi verdsetter samarbeid og utvikler prosjekter og virksomhet med et langsiktig perspektiv for kommende generasjoner. Vi jobber tett med våre kunder, samarbeidspartnere, aksjonærer og grunneiere, samt i delokalsamfunnene der vi har våre aktiviteter.

Important information:

This is an estimate of Cloudberry’s accumulated production (proportionate figures, net to Cloudberry). Please see Cloudberry’s financial reports for proportionate production reporting definitions.

The figure is updated daily based on input data from each individual power plant. Production volumes can in certain periods deviate from actual volumes due to missing data or the timing of when plants are put into production.

Please note that at present the figure does not include Cloudberry's proportion of Odin's production. This will be implemented in the future.

The avoided emissions reported on the hompeage are relative to baseline emissions from the European electricity mix (EU-27 electricity mix, IEA 2022

The figure does not include a financial power purchase agreement, effectively increasing the annual production of 6.8 GWh net to Cloudberry in the NO2 price area. The production is evenly distributed throughout the year.

Actual 2022 production is ~8 GWh lower than shown due to mainly timing effect of acquired plants.