Retningslinjer for investorkontakt


Cloudberry ønsker å ha en åpen og løpende dialog med finansmarkedet. Selskapets retningslinjer for investorkontakt dekker selskapets relasjoner med aksjonærer og finansmiljøet.

Cloudberry skal sikre likebehandling og lik tilgang til relevant informasjon. All informasjon som anses som vesentlig for å vurdere selskapets aktuelle verdi og potensial, vil bli gjort tilgjengelig som børsmeldinger på newsweb.oslobors.no og på selskapets nettsted. All slik informasjon vil bli gitt på engelsk.

Cloudberrys ledelse deltar i direkte dialog med analytikere og investorer. Selskapet praktiserer en såkalt «silent period» (en periode der selskapet ikke deler meninger eller ny informasjon) på to uker før års- og delårsrapporter blir offentliggjort.

Vi utsteder regelmessig pressemeldinger og kommuniserer med interessenter på konferanser og seminarer samt via sosiale medier – primært LinkedIn – på engelsk, norsk eller svensk.

Cloudberry publiserer års- og delårsrapporter med tilhørende presentasjoner i henhold til finanskalenderen, som fastsettes årlig og oppdateres ved behov på www.live.euronext.com og selskapets nettsted. Dokumenter og innkallinger til generalforsamling publiseres på selskapets nettsted og på newsweb.oslobors.no.

Års- og delårsrapportene inneholder en oppdatert oversikt over selskapets langsiktige gjeld, garantier og finansiering.

Cloudberry overholder gjeldende lover og de løpende forpliktelsene for selskaper som er notert på Oslo Børs, og målet er gradvis å oppnå fullstendig samsvar med Oslo Børs’ IR-anbefaling.