Generalforsamlinger


Her finner du informasjon om Cloudberrys tidligere og kommende generalforsamlinger. Møteinnkallinger, relevant tilleggsinformasjon og dokumenter som registreringsskjemaer og skjemaer for varamedlemmer samt møtereferater, blir også delt elektronisk med investorer på newsweb.oslobors.no.