General meetings


Information about Cloudberry’s upcoming and past annual and extraordinary general meetings is available here. Notice of meetings, additional information and documents such as registration and proxy forms, and minutes are also shared electronically with investors on newsweb.oslobors.no.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy ASA

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy ASA (Selskapet) den 16. april 2024 kl. 10:00 (CEST).

Underlag på til Selskapets ordinære generalforsamling med tilhørende innkalling er tilgjengelig under Reports and Presentation.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Selskapets lokaler i Bergehus, Frøyas gate 15, 0273 Oslo. Aksjonærer som ønsker det, kan imidlertid følge generalforsamlingen digitalt via Teams. Informasjon om og lenke til det elektroniske møtet vil bli sendt til alle aksjonærer som melder seg på for digital deltakelse innen fristen angitt nedenfor.

Selskapet oppfordrer alle aksjonærer til å bruke elektronisk forhåndsstemming.

Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester og aksjeeiere som har mottatt sitt unike referansenummer og PIN-kode øverst på innkallingen sendt per post, kan avgi elektronisk forhåndsstemme for hver enkelt sak på agendaen, henholdsvis på VPS Investortjenester eller via følgende link: link.

Fristen for å avgi slik elektronisk forhåndsstemme er 12. april 2024 kl. 20:00 (CEST). Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte og innen samme frist alternativt avgi fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Aksjeeiere uten elektronisk tilgang til VPS Investortjenester kan alternativt avgi fullmakt med stemmeinstruks for hver enkelt sak på agendaen til styrets leder eller den hun bemyndiger ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet i innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge eller per e-post til: drift.verdipapirtjenester@sr-bank.no. Slike fullmakter må være skriftlige, datert og underskrevet. Fullmakter må være sendt slik at de mottas av SpareBank 1 SR-Bank ASA innen 12. april 2024 kl. 20:00 (CEST).

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, herunder eiere av forvalterregistrerte aksjer, må registrere påmelding innen 12. april 2024 kl. 20:00 (CEST) ved én av de nedenfor angitte alternativene:

  1. Elektronisk via følgende lenke: link, eller ved å logge inn på VPS investortjenester.
  2. Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse vedlagt innkallingen enten som skannet dokument per e-post til drift.verdipapirtjenester@sr-bank.no eller ved ordinær post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.