Environmental


Bærekraft handler om å balansere ulike hensyn. Vi jobber for å skape fornybar energi, samtidig som vi tar vare miljø og klima.

Cloudberry vurderer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for våre vannkraftverk og vindparker. Vi rapporterer årlig CO2-utslipp i tråd med standarden Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Vi vurderer vår virksomhet i tråd med EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter, og er forberedt på at våre vannkraftverk og vindparker skal rapporteres i samsvar med kravene i dette klassifiseringssystemet. Vi har identifisert og vurdert de klimarelaterte risikoene og mulighetene våre i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Les rapporten her.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.

2ni 83dy Rn UPKJU unsplash
Environment friendly energy with wind power plant
Skjermbilde 2024 03 14 kl 10 24 58

Downloads

Cloudberry EU Taxonomy Report 2023 (pdf)

Vannkraft

Vannkraftverk har ingen direkte CO2-utslipp og anses som en av de mest klimavennlige metodene for kraftproduksjon. Utbygging og drift av vannkraftverk påvirker imidlertid vassdrag.

Hensyn
I Norge, hvor vannkraft har vært produsert i over 100 år, reguleres virksomheten nøye av staten og konsesjonsmyndighetene. Cloudberry overholder disse reguleringene ved å ta hensyn til minstevannstand, overvåke strømningsmønstre og biologisk mangfold. Tiltak implementeres deretter ved behov.

Mitchell hartley 5f D8z2 Hlm2o unsplash

Vindkraft

Vindparker påvirker miljøet visuelt og tar opp areal. Vindparker er avhengige av gode vindforhold, så de blir vanligvis plassert høyt i terrenget eller i åpent landskap.

Hensyn
Cloudberry vektlegger åpen og tett dialog med lokalsamfunnet ved prosjektetablering, gir grundig informasjon, og planlegger for minimal påvirkning etter driftsstart.

Vi foretrekker større og færre turbiner for å redusere plassbehov, synlighet, støynivå, skyggevirkning, og risikoen for iskast i kaldt vær.

Miljøundersøkelser utføres nøye for å identifisere og minimere påvirkningen på dyre- og planteliv. Prosjektet går kun videre hvis risikonivået er akseptabelt.

Odal Vind fotograf Eivind Røhne 2
Hån januar
Hån januar3 16 9
Joachim

Solkraft

Solkraft er en ren, tilgjengelig og uendelig energikilde. Med verdens økende energibehov vil solkraft få en stadig viktigere rolle i det globale energisystemet.

Hensyn
Solcelleparker krever store arealer. Cloudberry jobber for å velge områder med minimal innvirkning på eksisterende bruksområder, som å unngå uberørte naturområder og verdifullt jordbruksland. Vi jobber også for å minimere visuell påvirkning ved å integrere solcelleparker i landskapet på en estetisk tiltalende måte.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.

Markus spiske r Nn TU8dvo Y unsplash