Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Cloudberry Clean Energy ASA ("vi", "oss", "vår", "våre") samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Cloudberry Clean Energy ASA (org.nr. 919 967 072) ved daglig leder Anders Lenborg. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Forretningsadresse:
Frøyas gate 15
0273 Oslo

E-post:
contact@cloudberry.no

1. Hvem behandler vi personopplysninger om og hvilken informasjon behandler vi

Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av i hvilken relasjon vi har til deg:

Kontaktpersoner hos leverandører og kontraktsparter:
Kontaktinformasjon (epost, telefonnummer etc.) og annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre avtalen.

Grunneiere:
Kontaktinformasjon (epost, telefonnummer etc.) og annen informasjon nødvendig for å utbetale fallrettsleie og leie av grunn.

Jobbsøkere:
Kontaktinformasjon, CV, søknader, referater fra intervjuer o.l.

Besøkende på nettsiden:
Cookies og andre former for analysedata.

Abonnenter på nyhetsbrev:
E-postadresse og navn.

2. Behandlingsgrunnlag

Hvem knytter behandlingen seg til Rettslig grunnlag for behandlingen
Kontaktpersoner hos leverandører og andre kontraktsparter. GDPR artikkel 6 (1) (f). Vi har en berettiget interesse i å ha kontaktinfo om kontaktpersoner og andre sentrale ansatte hos våre leverandører og kontraktsparter, for å kunne gjennomføre avtalen.
Grunneiere Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen med grunneier om utbetaling av fallretter/leie av grunn, jf. GDPR artikkel 6 (1) (b).
Jobbsøkere GDPR artikkel 6 (1) (f). Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger om potensielle nyansettelser, og finne rett kandidat. Ved åpne søknader, eller ved lagring etter avsluttet rekrutteringsprosess, vil vi alltid innhente samtykke for lagringen, jf. GDPR artikkel 6 (1) (a).
Besøkende på nettsiden Vi bruker cookies på nettsiden vår. Se egen cookies-side for mer informasjon.
Personer som abonnerer på nyhetsbrev GDPR artikkel 6 (1) (a).

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i å gi ut informasjonen.

Cloudberry bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere:

 • IT-leverandør: Procano AS

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Følgelig vil lagringstiden avhenge av hvilken relasjon vi har til deg:

 • Personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og andre kontraktsparter:
 • Personopplysninger om grunneiere:
 • Jobbsøkere: ved avsluttet søknadsprosess, eller til du trekker samtykket ditt
 • Nyhetsbrev: til du melder deg av nyhetsbrevet
 • Cookies: se cookie erklæring på www.cloudberry.no

5. Dine rettigheter

Etter GDPR har du en rekke rettigheter i relasjon til vår behandling av personopplysningene dine:

 • Du kan be om innsyn i og en kopi av alle personopplysninger vi har om deg;
 • du kan be oss om å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende;
 • i noen situasjoner kan du be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg;
 • i den grad vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i en interesseavveiing, kan du protestere på denne behandlingen; og
 • dersom behandlingen om deg har grunnlag i samtykke eller kontrakt, kan du be om at vi skal overføre personopplysningene om deg til en annen databehandler.

Du kan lese mer om disse rettighetene på www.datatilsynet.no.

For å utøve dine rettigheter må du kontakte oss på contact@cloudberry.no. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig, senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg utøve dine rettigheter som registrert. Vi gjør dette for å forsikre oss om at vi kun gir deg tilgang til dine egne personopplysninger, ikke til noen som utgir seg for å være deg.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi at du først tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det er endringer i våre tjenester i regelverket for behandling av personopplysninger kan dette medføre endringer i informasjonen som fremkommer av dette dokumentet. En oppdatert personvernerklæring vil for øvrig alltid være tilgjengelig på vår nettside www.cloudberry.no.