Om oss


Cloudberry Clean Energy er et nordisk fornybart energiselskap som utvikler, produserer og drifter vannkraftverk og vindparker i Norge, Sverige og Danmark. Vi verdsetter samarbeid og utvikler prosjekter og virksomhet med et langsiktig perspektiv for kommende generasjoner. Vi jobber tett med våre kunder, samarbeidspartnere, aksjonærer og grunneiere, samt i de lokalsamfunnene der vi har våre aktiviteter.

Cloudberry skaper verdier i dag og for fremtidige generasjoner. Selskapet har et erfarent lederteam og styre, og har støtte fra solide eiere. Selskapets aksjer handles på Oslo Børs’ hovedliste under ticker koden CLOUD. Hovedkontoret ligger i Oslo, og har avdelinger i Karlstad, Göteborg og Eskilstuna i Sverige.

Våre verdier

Supportive, Committed, Bold, Exceptional

Vart formål

Levere ren, fornybar energi til kommende generasjoner, utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter.

Hvem vi er

Et nordisk energiselskap, stiftet i 2017, børsnotert på Oslo Børs med kontorer i Oslo, Karlstad, Eskilstuna og Göteborg.

Dette gjør vi

Utvikler, eier og drifter vannkraftverk og vindparker i Norge, Sverige og Danmark.

Slik jobber vi

Vi legger stor vekt på samarbeid og utvikler prosjekter og virksomhet med et langsiktig perspektiv. Vi jobber tett sammen med kundene, medarbeiderne og aksjonærene våre samt med grunneierne og lokalsamfunnene der vi har aktiviteter. Sammen skaper vi verdier i dag og for fremtidige generasjoner.