Om oss


Cloudberry er et nordisk energiselskap.

Cloudberry er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Vårt oppdrag er å produsere fornybar energi for kommende generasjoner, med en ambisjon om å utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter. Vi tror på en langsiktig etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. Oppdraget vårt danner grunnlaget for alt vi gjør.

I Cloudberry har vi et sterkt engasjement for lokalsamfunn, og en vekstrategi tuftet på langsiktige løsninger. Strategien bygger på vår evne til å skape verdier for våre interessenter, og vår evne til å benytte den beste tilgjengelige teknologien. Vi holder løpende fokus på kostnader og optimal drift. Gjennom bærekraftig utvikling og drift vil vi gi et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Vi skaper vekst gjennom organisk utvikling av nye prosjekter, og ved å ta del i den strukturelle utviklingen av den nordiske kraftsektoren.

Vi er støttet av sterke eiere og ledet av et erfarent styre og en dyktig ledergruppe. Vi er notert på Oslo Børs med ticker CLOUD. Våre kontorer er i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige.

Hva vi tror

Vi tror på en grunnleggende langsiktig økning i etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. Vi tror videre at energiomstillingen i Europa, sammen med økt kapasitet på kraftutveksling mellom Norden og Europa, vil føre til en vedvarende langsiktig økning i de nordiske kraftprisene.

Hvem vi er

Cloudberry er et nordisk energiselskap.

Hva vi gjør

Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige.

Hvorfor vi eksisterer

Vårt oppdrag er å produsere ren fornybar energi til kommende generasjoner. Vi ønsker å utvikle et langsiktig bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter. Oppdraget vårt danner grunnlaget for alt vi gjør.

Vår historie

Cloudberry Clean Energy ASA (“Cloudberry”) ble etablert i 2017. I februar 2020 fusjonerte selskapet med et utviklingsselskap (tidligere Scanergy AS) og et infrastrukturfond (tidligere CB Nordic Renewable and Infrastructure Fund I AS).

Som et resultat av sammenslåingen har vi skapt et nordisk energiselskap, og en skalerbar plattform for videre vekst i det nordiske kraftmarkedet.

Cloudberry har en integrert forretningsmodell bestående av to forretningssegmenter: «Utvikling» (Develop) og «Produksjon» (Production). Dette sikrer en enkel og åpen verdikjede.

Cloudberry Develop har en betydelig utviklingsportefølje både i Norge og Sverige. Ved bygging av vann- og vindkraftverk, inngår vi samarbeidsavtaler med eksterne utbyggere, og per i dag har vi to vannkraftverk under bygging. Disse vil være i drift i løpet av høsten 2020, med overtakelse vinteren 2021. Størstedelen av kraftverkene beholdes og overføres til Cloudberry Production, mens noen kraftverk vil bli gjort helt eller delvis tilgjengelig for salg. Akkurat nå er det to vindparker under utvikling som skal selges gjennom allerede inngåtte avtaler.

Cloudberry Production er i dag eier av et vann- og et vindkraftverk som er i drift. Kraftverkenes produksjon blir forløpende solgt gjennom enten bilaterale kraftkontrakter, eller på Nordpool Spot. Begge kraftverkene har rett på el-sertifikater og opprinnelsesgarantier, og begge kraftverkene fjernstyres fra driftssentraler der vi har inngått avtaler med lokale drifts- og samarbeidspartnere. Produksjon og annen nøkkeldata rapporteres til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Våre eiere

Cloudberry støttes av et aktivt styre og solide aksjonærer:

  • Joh. Johannson Eiendom AS: Eid av Johan Johannson med familie. Betydelig investor innenfor eiendom, eiendomsutvikling og fornybar energi.
  • Bergesen-familien: Aktive investorer gjennom selskapene Snefonn og Havfonn. Tidligere en av de største rederne i verden gjennom Bergesen rederiet.

Cloudberry holder til i Oslo, Norge (hovedkontor) og Karlstad, Sverige. Vi har tolv ansatte, syv i Oslo og fem i Karlstad.

Partnere

Cloudberry ønsker å etablere relasjoner med partnere som tilbyr kompetanse, lokal tilstedeværelse og kraftprosjekter. I dag har vi partnere som bygger og drifter teknologisk avanserte plattformer, og optimaliserer den daglige driften.