Om oss


Cloudberry utvikler, eier og drifter fornybar energi i Norge, Sverige og Danmark.

Våre verdier

Supportive, Committed, Bold og Exceptional.

Vårt formål

Vi skal levere ren, fornybar energi til kommende generasjoner, utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter.

Hvem vi er

Et nordisk energiselskap, stiftet i 2017, børsnotert på Oslo Børs med kontorer i Oslo, Karlstad, Eskilstuna og Göteborg.

Slik jobber vi

Vi legger stor vekt på samarbeid og utvikler prosjekter og virksomhet med et langsiktig perspektiv. Vi samarbeider tett med våre kunder, ansatte og aksjonærer, samt med grunneiere og lokalsamfunn der vi opererer.