Om oss


Cloudberry Clean Energy bygger förnybar energi i Norden för kommande generationer. Vi äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige, Norge och Danmark. Vi värdesätter samarbete och utvecklar våra projekt och vår verksamhet långsiktigt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, anställda och aktieägare, samt med markägarna och de samhällen där vi är verksamma.

Vi har starka ägare och en erfaren företagsledning och styrelse. Våra aktier handlas på Oslobörsens huvudlista under kortnamnet CLOUD. Vi har kontor i Oslo (huvudkontor), Karlstad, Eskilstuna och Göteborg.

Våra värdeord

Supportive, Committed, Bold, Exceptional

Vårt syfte

Cloudberrys syfte är att tillhandahålla ren, förnybar energi för kommande generationer, utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa värde för våra intressenter.

Vilka vi är

Cloudberry är ett nordiskt företag inom förnybar energi som äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige, Norge och Denmark.

Vad vi gör

Vi driver på omställningen till en hållbar framtid genom att tillhandahålla förnybar energi – för dagens och morgondagens generationer.

Så här arbetar vi

Vi värdesätter samarbete och utvecklar våra projekt och vår verksamhet långsiktigt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, anställda och aktieägare, samt med markägarna och de samhällen där vi är verksamma. Vi skapar värde tillsammans och delar rättvist med oss av resultatet av våra ansträngningar.