Människor


Cloudberry har sina rötter i nordisk tradition med en företagskultur som bygger på principen om fackliga förhandlingar och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Vi tar vårt ansvar för våra anställda och de samhällen där vi verkar på största allvar. I våra års- och hållbarhetsredovisningar beskriver vi vår lönepolitik och hur vi arbetar med frågor såsom mångfald och inkludering.

För att garantera säkerheten på arbetsplatsen under utvecklingsprojekt och pågående verksamhet genomför våra bygg- och driftspartners utbildning för anställda och underleverantörer. De har även säkerhetspolicyer som beskriver rutiner för anmälan av arbetsplatsolyckor och missförhållanden, visselblåsning osv.

Läs mer om vår strategi, våra prioriteringar och vårt resultat vi vår hållbarhetsrapport

Länkade dokument

Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Supplier Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Whistleblowing Policy Cloudberry (pdf)

Transparency Act (pdf)