Styrelse


Tove Feld Farge

Tove Feld

Styreleder

Tove Feld har 30 års erfaring fra energi- og infrastruktursektoren med fokus på fornybar energi. I Senior Management og C-suite stillinger fra ledende globale aktører inkl. Ørsted, SGRE, Dong Energy og DNV, har hun jobbet mye med internasjonal forretningsutvikling og strategi, med sin tekniske og kommersielle forståelse. Hennes omfattende styreerfaring de siste 10 årene fra private og børsnoterte selskaper i Norden og Storbritannia, spenner fra teknologi startups til internasjonale fornybare investeringsselskaper. Tove sitter for tiden i flere styrer som støtter den grønne energiomstillingen, inkludert TRIG, YARA, Venterra Group, Force Technology og NEXEL. Tove har UF Engineering Graduate (USA) med en Ph.D fra Aalborg Universitet (Danmark) og Executive MBA fra IMD (Sveits).

Cloudberry juni 2020 096 Edit

Petter W. Borg

Styremedlem

Petter W. Borg har mer enn 35 års erfaring innen investmentbanking og kapitalforvaltning. Han er tidligere administrerende direktør i Pareto Asset Management, en stilling han hadde i 18 år. Petter er styreleder i Attivo Eiendom og House of Maverix. I tillegg er han medlem av styret i Ferd Holding, Grieg Investor, Fearnley Asset Management og Nordic Aquafarms. Petter har en grad i økonomi fra Handelsakademiet.

Cloudberry juni 2020 164 Edit

Benedicte Fossum

Styremedlem

Benedicte H. Fossum har over 10 års erfaring som profesjonelt styremedlem i selskaper i forskjellige utviklingsfaser, fra start-ups til børs. Hun er styreleder i Smartfish AS, styremedlem i Alliero AS og i familieeide investeringsselskaper. Som en av grunderne i Pharmaq AS, verdens ledende utvikler og produsent av vaksiner til oppdrettsnæringen, har Benedicte god ledelseserfaring. I tillegg har hun arbeidet ved Statens Legemiddelverk, og har erfaring fra internasjonalt regulatorisk samarbeid og ledelse av forskningskonsortier. Benedicte er utdannet veterinær fra Norgens Veterinærhøyskole.

Nikolai Nordstrand Farge

Nicolai Nordstrand

Styremedlem

Nicolai Nordstrand er investeringsdirektør i Havfonn, Bergesen-familiens investeringsselskap. Nicolai har ansvar for aktivt eierskap i selskap der Havfonn er investert, og har fulgt Cloudberry tett siden selskapet ble etablert. Han har vært i Havfonn i 7 år og jobber med strategi, forretningsutvikling og finansiering. Tidligere arbeidet han mer enn 10 år innen corporate finance i SpareBank 1 Markets og PwC i Oslo og London. Nicolai har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen BI.

Henrik Joelsson farge cropped

Henrik Joelsson

Styremedlem

Henrik Joelsson har mer enn 25 års erfaring med strategisk forretningsutvikling og investeringer. Han driver eget konsulentfirma og har 13 års erfaring som investeringsdirektør i det børsnoterte investeringsselskapet Ratos AB med ansvar for virksomheten i Norge. Før det arbeidet han som strategikonsulent i Bain & Company i 9 år. Henrik har bred styreerfaring, og har vært aktiv investor, styremedlem og konsulent i energisektoren, med et særlig fokus på fornybar energi. I dag er han styremedlem i Goava Sales Intelligence AB. Henrik har en MBA fra INSEAD, Frankrike og en magistereksamen i virksomhetsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm.

Alexandra Koefoed farge

Alexandra Koefoed

Styremedlem

Alexandra Koefoed er i dag administrerende direktør i Fred. Olsen Windcarrier ASA og har jobbet i fornybar industrien i ulike stillinger i Fred. Olsen konsernet siden 2010. Hun har tidligere hatt flere tekniske roller i Aker Marine Contractors. Alexandras operasjonelle, teknologiske og kommersielle erfaring, kombinert med hennes kunnskap fra leverandørindustrien er spesielt verdifullt som styremedlem i Cloudberry. Alexandra har en MSc Ocean Engineering, Hydrodynamics, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UC Berkeley.