Välstånd


Vi värdesätter samarbete och utvecklar våra projekt och vår verksamhet långsiktigt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, anställda och aktieägare, samt med markägarna och de samhällen där vi är verksamma. Vi skapar värde tillsammans och delar rättvist med oss av resultatet av våra ansträngningar.

Vi vill vara goda grannar och skapa värde för de kommuner där vi verkar. Genom att skapa sysselsättning och tillhandahålla förnybar energi säkerställer vi energiförsörjningen och bidrar till den ekonomiska tillväxten och den pågående energiomställningen. Vi betalar kommunalskatt, vi tecknar ömsesidigt förmånliga avtal med markägare och vi samarbetar i möjligaste mån med lokala leverantörer i samband med konstruktion, drift och underhåll av våra anläggningar.

I våra årsredovisningar rapporterar vi regelbundet och öppet om bolagets utveckling vad gäller sysselsättning, ekonomiska resultat, investeringar och skatter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, våra prioriteringar och vad vi åstadkommit i vår hållbarhetsrapport.

Sdg icons seven cloudberry

Vi stöder FN:s mål för hållbar utveckling

De fyra grundpelarna planet, människor, bolagsstyrning och välstånd går i linje med följande av FN:s mål för hållbar utveckling, som vi anser vara särskilt relevanta för Cloudberry.

  • Mål 5 Jämställdhet
  • Mål 7 Hållbar energi för alla (ADD UN SYMBOLS)
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om strategi, prioriteringar och resultat i vår hållbarhetsrapport.