Prosperity


Vi utvikler våre prosjekter og virksomheten med et langsiktig perspektiv, og verdsetter godt og tett samarbeid med våre kunder, aksjonærer, med grunneiere og lokalsamfunn der vi har våre aktivteter. Sammen skaper vi verdier i dag for fremtidige generasjoner.

Vi vil være en gode nabo og vi vil bidra for samfunnet. Vi bidrar til økonomisk vekst ved å tilby sysselsetting, lokal verdiskaping og trygg forsyning av fornybar energi i den pågående energiomstillingen. Vi betaler skatt til kommuner og inngår og overholder balanserte kommersielle avtaler med grunneiere. Når det er mulig og relevant, samarbeider vi med lokale aktører om bygging, drift og vedlikehold av prosjektene og anleggene våre.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftsrapport.

Sdg icons six cloudberry 2

Vi støtter FNs bærekraftsmål

Cloudberrys ESG-rapportering og bærekraftsstrategi er i samsvar med World Economic Forum's Stakeholder Capitalism Metrics. Pillarene Planet, People, Governance og Prosperity er i henhold til FNs bærekraftsmål. Nevnte pilarer er fundamentet i Cloudberry sin virksomhet.

  • Mål 7 Ren energi til alle
  • Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13 Stoppe klimaendringene
  • Mål 15 Livet på land

Les mer om strategien, prioriteringer og resultater i vår bærekraftsrapport.