Aksjeinformasjon


Cloudberry Clean Energy ASA er notert på Oslo Børs under ticker CLOUD.

Selskapets aksjekapital er 72 824 976,25 norske kroner, fordelt på 291 299 905 aksjer, alle pålydende 0,25 kroner. Selskapets vedtekter er tilgjengelig for nedlasting her.

Selskapets aksjer er notert med tickerkode CLOUD på hovedlisten til Oslo Børs, som er en del av Euronext. Nedenfor finner du en liste over selskapets 20 største aksjonærer. Listen oppdateres regelmessig, vanligvis ved utgangen av hvert kvartal.

Oppdatert aksjekursutvikling, handelsvolumer og annen aksjeinformasjon ligger ute på Euronext Live Markets her.

Hvis du har andre spørsmål angående din aksjepost i Cloudberry, kan du ta kontakt med selskapets registrer:

DNB Bank ASA
Registrars department
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Telefon: 22 48 35 90
Faks: 22 48 11 71
www.dnb.no

Aksjonæroversikt 30.12.22

Aksjonær # aksjer % aksjer
1 FERD AS 33 919 686 11.64%
2 Joh Johannson Eiendom AS 29 512 098 10.13%
3 Havfonn AS (Bergesen family) 24 761 554 8.5%
4 Snefonn AS (Bergesen family) 16 203 725 5.56%
5 The Northern Trust (New Zealand Superannuation Fund) 15 980 677 5.49%
6 HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 15 600 000 5.36%
7 Caceis Bank 12 669 673 4.35%
8 State Street Bank and Trust Comp (Swedbank Robur) 9 578 902 3.29%
9 Clearstream Banking S.A. 7 486 279 2.57%
10 Skandinaviska Enskilda Banken AB 6 570 220 2.26%
11 Danske Invest Norge Vekst 6 317 098 2.17%
12 Verdipapirfondet Alfred Berg Gamba 5 658 324 1.94%
13 Awilco AS 5 282 256 1.81%
14 Citibank Europe plc 5 000 000 1.72%
15 Gjensidige Forsikring ASA 4 023 469 1.38%
16 Verdipapirfondet Storebrand Norge 4 087 885 1.40%
17 MP Pensjon PK 3 496 230 1.2%
18 CCP AS 3 484 041 1.2%
19 CCPartner AS (Chairman, Frank J. Berg) 3 202 040 1.1%
20 Verdipapirfondet KLP Aksjenorge 2 426 887 0.83%
Topp 20 215 261 044 73.90%
Andre aksjonærer 76 038 861 27.02%
TOTALT 291 299 905 100.00%