Aksjeinformasjon


Cloudberry Clean Energy ASA er notert på Oslo Børs under ticker CLOUD.

Selskapets aksjekapital er 59 682 171,75 norske kroner, fordelt på 238 728 687 aksjer, alle pålydende 0,25 kroner. Selskapets vedtekter er tilgjengelig for nedlasting her.

Selskapets aksjer er notert med tickerkode CLOUD på hovedlisten til Oslo Børs, som er en del av Euronext. Nedenfor finner du en liste over selskapets 20 største aksjonærer. Listen oppdateres regelmessig, vanligvis ved utgangen av hvert kvartal.

Oppdatert aksjekursutvikling, handelsvolumer og annen aksjeinformasjon ligger ute på Euronext Live Markets her.

Hvis du har andre spørsmål angående din aksjepost i Cloudberry, kan du ta kontakt med selskapets registrar:

DNB Bank ASA
Registrars department
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Telefon: 22 48 35 90
Faks: 22 48 11 71
www.dnb.no

Aksjonæroversikt 30.06.22

Aksjonær # aksjer % aksjer
1 Ferd AS 26,344,827 11.04%
2 Joh Johannson Eiendom AS 24,283,711 10.17%
3 Havfonn AS (Bergesen family) 19,600,264 8.21%
4 HSBC Deutschland (Lloyd Fonds) 19,140,000 8.02%
5 Snefonn AS (Bergesen family) 14,268,242 5.98%
6 The Northern Trust (New Zealand Superannuation Fund) 14,230,779 5.96%
7 State Street Bank and Trust Comp (Swedbank Robur) 9,198,181 3.85%
8 Caceis Bank 8,136,673 3.41%
9 Danske Invest Norge Vekst 5,145,485 2.16%
10 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,000,000 2.09%
11 Awilco AS 4,800,000 2.01%
12 Clearstream Banking S.A. 4,757,617 1.99%
13 Citibank Europe plc 4,500,000 1.88%
14 Captiva Capital Partner AS 3,484,041 1.46%
15 Gjensidige Forsikring ASA 3,302,945 1.38%
16 CCPartner AS (Chairman, Frank J. Berg) 3,202,040 1.34%
17 MP Pensjon PK 3,012,360 1.26%
18 Verdipapirfondet KLP Aksjenorge 2,676,887 1.12%
19 Klaveness Marine Finance AS 2,132,135 0.89%
20 State Street Bank and Trust Comp 1,941,632 0.81%
Topp 20 179,157,819 75.05%
Andre aksjonærer 59,570,868 24.95%
TOTALT 238,728,687 100.00%