Aksjeinformasjon


Cloudberry Clean Energy ASA er notert på Oslo Børs under ticker CLOUD.

Selskapets vedtekter er tilgjengelig for nedlasting her.

Selskapets aksjer er notert med tickerkode CLOUD på hovedlisten til Oslo Børs, som er en del av Euronext. Nedenfor finner du en liste over selskapets 20 største aksjonærer. Listen oppdateres regelmessig, vanligvis ved utgangen av hvert kvartal.

Oppdatert aksjekursutvikling, handelsvolumer og annen aksjeinformasjon ligger ute på Euronext Live Markets her.

Hvis du har andre spørsmål angående din aksjepost i Cloudberry, kan du ta kontakt med selskapets registrer:

DNB Bank ASA
Registrars department
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Telefon: 22 48 35 90
Faks: 22 48 11 71
www.dnb.no

Aksjonæroversikt 31.03.23

Aksjonær # aksjer % aksjer
1 FERD AS 34,796,976 11.95%
2 Joh Johannson Eiendom AS 29,512,098 10.13%
3 Havfonn AS (Bergesen family) 24,761,554 8.50%
4 Snefonn AS (Bergesen family) 16,203,725 5.56%
5 HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 15,600,000 5.36%
6 The Northern Trust (New Zealand Superannuation Fund) 15,237,703 5.23%
7 Farvatn Capital AS 10,007,145 3.44%
8 State Street Bank and Trust Comp (Swedbank Robur) 9,574,835 3.29%
9 Caceis Bank 9.231.873 3.17%
10 Clearstream Banking S.A. 9,138,361 3.14%
11 Skandinaviska Enskilda Banken AB 6,900,000 2.37%
12 Danske Invest Norge Vekst 6,317,098 2.17%
13 Citibank Europe plc 5 000 000 1.72%
14 Verdipapirfondet Storebrand Norge 4,058,113 1.39%
15 Gjensidige Forsikring ASA 4,023,469 1.38%
16 Awilco AS 3,740,017 1.28%
17 MP Pensjon PK 3,496,230 1.2%
18 CCP AS 3 484 041 1.2%
19 CCPartner AS 3 202 040 1.1%
20 Verdipapirfondet KLP Aksjenorge 2 426 887 0.83%
Topp 20 216,712,165 74.39%
Andre aksjonærer 74,587,740 25.61%
TOTALT 291 299 905 100.00%