Aksjeinformasjon


Cloudberry Clean Energy ASA er notert på Oslo Børs under ticker CLOUD.

Selskapets vedtekter er tilgjengelig for nedlasting her.

Selskapets aksjer er notert med tickerkode CLOUD på hovedlisten til Oslo Børs, som er en del av Euronext. Nedenfor finner du en liste over selskapets 20 største aksjonærer. Listen oppdateres regelmessig, vanligvis ved utgangen av hvert kvartal.

Oppdatert aksjekursutvikling, handelsvolumer og annen aksjeinformasjon ligger ute på Euronext Live Markets her.

Hvis du har andre spørsmål angående din aksjepost i Cloudberry, kan du ta kontakt med selskapets registrer:

DNB Bank ASA
Registrars department
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Telefon: 22 48 35 90
Faks: 22 48 11 71
www.dnb.no

Aksjonæroversikt 30.06.23

Aksjonær # aksjer % aksjer
1 FERD AS 35,454,343 12.17%
2 Joh Johannson Eiendom AS 29,512,098 10.13%
3 Havfonn AS (Bergesen family) 24,761,554 8.50%
4 Snefonn AS (Bergesen family) 16,203,725 5.56%
5 The Northern Trust (New Zealand Superannuation Fund) 15,686,663 5.38%
6 HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 15,600,000 5.35%
7 Farvatn Capital AS 10,007,145 3.43%
8 Clearstream Banking S.A. 9,704,959 3.33%
9 State Street Bank and Trust Comp (Swedbank Robur) 9,579,641 3.29%
10 Caceis Bank 8,461,534 2.90%
11 Skandinaviska Enskilda Banken AB 7,000,000 2.40%
12 Danske Invest Norge Vekst 6,317,098 2.17%
13 Citibank Europe plc 5,000,000 1.72%
14 CCPartner AS 4,212,412 1.45%
15 Gjensidige Forsikring ASA 4,023,469 1.38%
16 Morgan Stanley & Co. Int. Plc. 4,000,167 1.37%
17 Verdipapirfondet Storebrand Norge 3,974,999 1.36%
18 J.P. Morgan SE 3,768,582 1.29%
19 Awilco AS 3,740,017 1.28%
20 MP Pensjon PK 3,496,230 1.2%
Topp 20 220,504,636 75.68%
Andre aksjonærer 70,865,468 24.32%
TOTALT 291,370,104 100.00%