Vår tilnærming


Bærekraft handler om å finne balansen mellom miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn, for å skape verdier for interessentene i dag – uten at det går ut over kommende generasjoners muligheter eller behov. Fornybar energi bidrar til en nødvendig energiomstilling. I tråd med dette er målsettingen til Cloudberry å produsere bærekraftig energi for fremtidige generasjoner ved å eie, utvikle og drifte fornybar energi på en ansvarlig måte.

Cloudberry produserer bærekraftig energi for fremtidige generasjoner ved å eie, utvikle og drifte fornybar energi på en ansvarlig måte.


Bærekraftig energi

Cloudberry produserer bærekraftig og konkurransedyktig energi fra vann- og vindkraft i Norge og Sverige. Utvikling av fornybar energi bidrar til den omstillingen som kreves for å nå europeiske og nasjonale klimamål. Fornybar energi bidrar videre til følgende av FNs bærekraftsmål:

  • Mål nr. 7 - Ren energi for alle,
  • Mål nr. 9 - Innovasjon og infrastruktur,
  • Mål nr. 11 - Bærekraftige byer og samfunn,
  • Mål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon og
  • Mål nr. 13 - Stoppe klimaendringene


Vår tilnærming er både lokal og bærekraftig. Vår suksess avhenger av vår evne til å bygge tillit, og til å skape langsiktige bærekraftige verdier for våre interessenter. For å oppnå dette ønsker vi et ærlig og åpent samarbeid med lokalsamfunn, interessenter og medeiere. De beste forutsetningene for å lykkes med langsiktig verdiskaping, oppnår vi når:

  • grunneiere ønsker å inngå avtale med oss
  • lokalsamfunn har tillit til oss
  • mennesker og partnere ønsker å samarbeide med oss
  • investorer og kreditorer verdsetter oss

En viktig del av denne tilnærmingen er å fortløpende vurdere de økonomiske, miljømessige, sosiale og styringsmessige aspektene ved vår virksomhet.