Bærekraft


Bærekraft er helt sentralt i virksomheten

Cloudberry har en langsiktig tilnærming, derfor gjennomsyrer bærekraft og samfunnsansvar alt vi gjør. Vi legger stor vekt på samarbeid og jobber tett med våre kunder, medarbeidere, forretningspartnere og aksjonærer, og med grunneiere og lokalsamfunn der vi har våre aktiviteter. Sammen skaper vi verdier som kommer hele samfunnet til gode.

Hos Cloudberry er vi stolte av vår rolle som pådriver for å fremme overgangen til en bærekraftig fremtid. Vi leverer fornybar energi i dag og for kommende generasjoner. Vi utvikler, eier og driver vannkraftverk og vindparker på en ansvarlig måte.


Våre omgivelser forventer at vi driver vår virksomhet i samsvar med de strengeste prinsipper for ESG (miljø, samfunn og virksomhetsstyring), og vi forventer ikke noe mindre av oss selv, eller av våre samarbeidspartnere og leverandører.

Vi er børsnotert i Oslo og opererer i en strengt regulert bransje. Det betyr at vi kontinuerlig blir kontrollert, målt og vurdert etter resultatene vi oppnår, og etter vår forretningspraksis og etikk. Vi trives med denne tette oppfølgingen. Det inspirerer oss til alltid å ville bli bedre.

Cloudberry skal være klimanøytralt innen 2040


Utvikling av et bærekraftig samfunn

Vi vil være en pådriver for positive endringer og forsere overgangen til en bærekraftig fremtid ved å produsere fornybar energi i dag og for kommende generasjoner. Utvikling av ny fornybar energi er avgjørende for å redusere de globale CO2-utslippene. Samtidig innser vi at vår virksomhet påvirker miljøet.

Bygging og produksjon av kraft skjer ikke uten spor. Områder og landskap kan bli påvirket, dyre- og planteliv kan bli berørt, og enkeltpersoner kan føle at deres interesser ikke blir godt nok ivaretatt. Cloudberry er oppmerksom på dette og forsøker å forstå og ta hensyn til slike forhold. Vi må utføre alt vårt arbeid på skikkelig vis og med bærekraft for øye. Vi er vårt ansvar bevisst og er oppmerksomme på konsekvensene av valgene vi gjør.

Cloudberry har satt seg som mål å være klimanøytralt innen 2040, og vi vet at det forutsetter bevissthet og gode holdninger knyttet til tema som miljø, samfunn og virksomhetsstyring.

Les mer i våre årlige rapporter Sustainability Report og Financial Reports.