Vår portefølje


Bruk av fornybar energi bidrar til å nå klimamålene. Sammen med andre fornybare energikilder, spiller vann- og vindkraft en viktig rolle i energiomstillingen.

Vi er opptatt av langsiktig bærekraftig verdiskaping for alle våre interessenter, og dette leverer vi ved å eie, utvikle og drifte vann- og vindkraftverk i Norden. Slik produserer vi ren fornybar energi til samfunn- og lokalsamfunn.

Per i dag består vår portefølje av:

  • Røyrmyra Vindpark og Finnesetbekken Kraftverk, som er i produksjon
  • Bjørgelva Kraft og Nessakraft vannkraftverk, som er under bygging
  • Vindparker i Hån Vindpark og Duvhällen Vindpark– som er under utvikling, men selges gjennom allerede inngåtte avtaler

Kraftverkene som er i drift har en årlig normalproduksjon på 11,65 GWh, mens kraftverkene under bygging gir en normalproduksjon på 41,4 GWh. Etter ferdigstillelse av Bjørgelva Kraft og Nessakraft, består vår produserende portefølje av fire kraftverk med en forventet årlig normal produksjon på 53 GWh.

I tillegg til utvikling av nye kraftverk, er videreutvikling og optimalisering av produksjonsporteføljen en viktig del av strategien fremover, og vi jobber aktivt med å utvide og balansere den nåværende porteføljen.

Nedenfor er en oversikt over våre produserende kraftverk, prosjekter under bygging og prosjekter under utvikling. Her kan du også se noen utvalgte kraftverk som ikke lenger er en del av vår portefølje, men som likevel er en del av historien – og som viser litt av hva vi har gjort tidligere.

Bjørgelva inntaksområde
Bjørgelva Rørlager
Bjørgelva i snø
Bjørgelva telt stasjonstomt

Bjørgelva Kraft

Lokasjon
Sørreisa, Troms, Norge
Eierandel
100%
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
2,5 MW
Årlig normalproduksjon
7,4 GWh
Status
Under bygging

Bjørgelva Kraft ligger i Sørreisa kommune. Vannkraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 7,4 GWh. Bjørgelva Kraft er bygget av Tinfos. Igangsetting starter høsten 2020 og vil overtas 1.kvartal 2021 etter en prøveperiode.

Rørgata Nessakraft
Bruk denne også Nessakraft
Bruk denne Nessakraft

Nessakraft

Lokasjon
Balestrand, Vestlandet, Norge
Eierandel
100%
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
9,1 MW
Årlig normalproduksjon
34 GWh
Status
Under bygging

Nessakraft ligger i Balestrand kommune. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 34 GWh når den er i full drift. Byggingen startet sommeren 2019, og blir bygget av Tinfos. Den vil overtas i 1.kvartal 2021 etter en prøveperiode.

IMG 3834
IMG 3814
IMG 3817
IMG 3830

Åmotsfoss Kraft

Lokasjon
Nissedal, Vestfold og Telemark, Norge
Eierandel
100%
Driftsstart
Q2 2021
Installert effekt
4.5 MW
Årlig normalproduksjon
22.5 GWh
Status
Under bygging

Åmotsfoss Kraft ligger i Nidelva, som er en del av det regulerte vassdraget Arendalsvassdraget, i Nissedal kommune i Telemark. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 22,5 GWh når den er drift. Bygging av kraftverket er påbegynt, og igangsetting av kraftverket er i tidlig mai 2021, med overtagelse i slutten av august 2021.

Finnesetbekken IMG 0124
Finnesetbekken IMG 0118
IMG 0101
Bruk dette 310320 Finnesetbekken

Finnesetbekken Kraftverk

Lokasjon
Nesbyen, Viken, Norge
Eierandel
100%
Driftsstart
2011
Installert effekt
1,45 MW
Årlig normalproduksjon
3,2 GWh
Status
Produserende

Finnesetbekken Kraftverk ligger i Nes kommune. Kraftverket er et lite vannkraftverk med en årlig produksjon på ca. 3,2 GWh.

Røyrmyra 04
Røyrmyra 03
Røyrmyra 02

Røyrmyra Vindpark

Lokasjon
Hå, Rogaland, Norge
Eierandel
100%
Driftsstart
2015
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
8,4 GWh
Status
Produserende

Røyrmyra Vindpark er en norsk vindpark kjøpt i 2019. De tre Enercon-turbinene har en samlet installert effekt på 2,4 MW. Vindparken leverer ca. 3.500 fullast-timer i året, og en årlig normalproduksjon på 8,4 GWh. Cloudberry er i ferd med å utvide vindparken.

Hån 02 Haldenvassdraget
Hån 01

Hån Vindpark

Lokasjon
Årjäng, Värmland, Sverige
Eierandel
100%
Driftsstart
Q4 2021
Installert effekt
21 MW
Årlig normalproduksjon
88 GWh
Status
Under utvikling

Hån Vindpark vindkraft ligger i Årjäng kommune, Sverige, nær den norske grensen. Marker vindkraftverk er bygget på den norske siden av grensen. Hån vil ha 6 vindmøller med en installert effekt på minst 21 MW og en årlig produksjon på opptil 88 GWh. Byggestart er planlagt til 3. kvartal 2020 og vindparken forventes å settes i drift 4. kvartal 2021.

20 Västermo bild A
Duvhallen 2
Duvhallen
20 Västermo bild B

Duvhällen Vindparken

Lokasjon
Eskilstuna, Södermanslän, Sverige
Eierandel
100%
Driftsstart
Q4 2023
Installert effekt
56 MW
Årlig normalproduksjon
165 GWh
Status
Under utvikling

Duvhällen vindkraftverk ligger i Eskilstuna kommune, Sverige, nord-øst for Hjalmaren. Duvhällen vil ha 10 vindturbiner med en installert effekt på opptil 56 MW (mot 30 MW i eksisterende nettavtale) og en forventet årlig normal produksjon på opptil 165 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2022 og vindparken forventes å settes i drift i 4. kvartal 2023.

Sattervallen Gräsviksbadet
Sattervallen Bottsviken höjden

Sättravallen

Lokasjon
Kristinehamn, Värmland, Sverige
Driftsstart
Q1 2016
Installert effekt
52,8 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Alliance

Sättravallen vindkraftverk ligger i Kristinehamn kommune, Sverige. Prosjektet ligger 5 km øst for Kristinehamn kommunesenter, nord og sør for motorveien E18. Prosjektet ble satt i produksjon i mars 2016. Sättravallen har 16 vindturbiner med en installert kapasitet på 52,8 MW og en årsproduksjon på 86 GWh. Sättravallen ble solgt til og finansiert av Alliance, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

Ransliden Öfse
Ransliden Högsbyn
Ransliden Smygen bild A

Ränsliden

Lokasjon
Mellerud, Västra Götaland, Sverige
Driftsstart
Q4 2018
Installert effekt
25 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Prime Capital

Ränsliden vindkraftverk ligger i Mellerud kommune, Dalsland, Sverige. Ränsliden har 7 vindturbiner med en installert effekt på 25 MW og årlig normal produksjon på 86 GWh. Prosjektet ble satt i drift i oktober 2018. Ränsliden ble solgt og finansiert av Prime Capital AG, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

NZ79646
Marker 4 4 1 Sandtorp E ON
Marker4 4 4 Ysterudsvika Högås SCANERGY V126
Turbiner

Marker Vindpark

Lokasjon
Marker, Viken, Norge
Driftsstart
Q1 2019
Installert effekt
54 MW
Årlig normalproduksjon
193 GWh
Status
Solgt til BKW Energie

Marker Vindpark vindkraftverk ligger i Marker kommune, Norge. Prosjektet ligger ca. 6 km øst for Ørje, langs grensen mot Sverige. Marker har 15 vindturbiner med en installert effekt på 54 MW og en normal årlig produksjon på 193 GWh. Prosjektet ble satt i drift i 1. kvartal 2019. Marker ble solgt til og finansiert av BKW Energie, et sveitsisk kraftselskap.

Tverrdalselvi kraftverk Fjærland 2
12 IMG 1968 Tverrdalselvi
12 IMG 2215 Tverrdalselvi
12 Tverrdalselvi

Tverrdalselvi kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2020
Installert effekt
6 MW
Årlig normalproduksjon
17,2 GWh
Status
Produserende
Skeidsflåten Fjærland 2
13 IMG 2221 Skedsflåten
13 Skeidsflåten 2
13 Skeidsflåten 1
Skeidsflåten Fjærland

Skeidsflåten Kraft

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2020
Installert effekt
4,8 MW
Årlig normalproduksjon
17,9 GWh
Status
Produserende
Dam Anga
10 Anga IMG 0692
10 Anga IMG 0734
10 Anga IMG 0735

Anga kraftverk

Lokasjon
Førde, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2019
Installert effekt
7,8 MW
Årlig normalproduksjon
21,7 GWh
Status
Produserende
Langedal kraftverk Flora
5 IMG 0555 Langedal
5 IMG 0557 Langedal
5 Langedal 2

Langedal kraftverk

Lokasjon
Flora, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2018
Installert effekt
3,0 MW
Årlig normalproduksjon
12 GWh
Status
Produserende
11 Botna Bygging

Botna kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2020
Installert effekt
2,0 MW
Årlig normalproduksjon
6,6 GWh
Status
Produserende
8 IMG 2098 Setredalen
8 Setredalen 1
8 Setredalen rørlegging 2
8 Setredalen

Setredalen kraftverk

Lokasjon
Bremanger, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2019
Installert effekt
4,8 MW
Årlig normalproduksjon
20 GWh
Status
Produserende
9 Rusdalsåni 1
9 Rusdalsåni IMG 0503 Rusdal
9 Rusdalsåni IMG 0506 Rusdal
9 Rusdalsåni inntak
9 Rusdalsåni 2

Rusdalsåni kraftverk

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2019
Installert effekt
5,2 MW
Årlig normalproduksjon
17,8 GWh
Status
Produserende
7 Svardøla IMG 0879
7 Svardøla

Svardøla kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2018
Installert effekt
9,8 MW
Årlig normalproduksjon
29,3 GWh
Status
Produserende
1 Kvitno
4 IMG 0453 Kvitno
1 Kvitno IMG 0454
1 Kvitno IMG 0458
1 Kvitno Pelton

Kvitno kraftverk

Lokasjon
Odda, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2015
Installert effekt
9 MW
Årlig normalproduksjon
32,5 GWh
Status
Produserende
2 Strupen IMG 1510
2 Strupen inntak

Strupen kraftverk

Lokasjon
Gloppen, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2017
Installert effekt
1,9 MW
Årlig normalproduksjon
6,9 GWh
Status
Produserende
6 Eldao IMG 0856
6 Eldao IMG 0857

Eldao kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2018
Installert effekt
9,7 MW
Årlig normalproduksjon
29,4 GWh
Status
Produserende
3 Bråberg
3 Bråberg IMG 0364
3 Bråberg IMG 0341
3 bråberg inntak

Bråberg kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2018
Installert effekt
2,0 MW
Årlig normalproduksjon
6,4 GWh
Status
Produserende
4 Espeelvi 3
4 Espeelvi 5
4 Espeelvi 1
4 Espeelvi 2

Espeelvi kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Eierandel
34%
Driftsstart
2018
Installert effekt
4,6 MW
Årlig normalproduksjon
12 GWh
Status
Produserende