Vår portefølje


Bruk av fornybar energi bidrar til å nå klimamålene. Sammen med andre fornybare energikilder, spiller vann- og vindkraft en viktig rolle i energiomstillingen.

Vi er opptatt av langsiktig bærekraftig verdiskaping for alle våre interessenter, og dette leverer vi ved å eie, utvikle og drifte vann- og vindkraftverk i Norden. Slik produserer vi ren fornybar energi til samfunn- og lokalsamfunn.

Per i dag består vår portefølje av:

  • Røyrmyra Vindpark og Finnesetbekken Kraftverk, som er i produksjon
  • Bjørgelva Kraft og Nessakraft vannkraftverk, som er under bygging
  • Vindparker i Hån Vindpark og Duvhällen Vindpark– som er under utvikling, men selges gjennom allerede inngåtte avtaler

Kraftverkene som er i drift har en årlig normalproduksjon på 11,65 GWh, mens kraftverkene under bygging gir en normalproduksjon på 41,4 GWh. Etter ferdigstillelse av Bjørgelva Kraft og Nessakraft, består vår produserende portefølje av fire kraftverk med en forventet årlig normal produksjon på 53 GWh.

I tillegg til utvikling av nye kraftverk, er videreutvikling og optimalisering av produksjonsporteføljen en viktig del av strategien fremover, og vi jobber aktivt med å utvide og balansere den nåværende porteføljen.

Nedenfor er en oversikt over våre produserende kraftverk, prosjekter under bygging og prosjekter under utvikling. Her kan du også se noen utvalgte kraftverk som ikke lenger er en del av vår portefølje, men som likevel er en del av historien – og som viser litt av hva vi har gjort tidligere.

Bjørgelva inntaksområde
Bjørgelva Rørlager
Bjørgelva i snø
Bjørgelva telt stasjonstomt

Bjørgelva Kraft

Lokasjon
Sørreisa, Troms, Norway
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
2,5 MW
Årlig normalproduksjon
7,4 GWh
Status
Under bygging

Bjørgelva Kraft ligger i Sørreisa kommune. Vannkraftverket vil ha en forventet årlig produksjon på 7,4 GWh. Bjørgelva Kraft er bygget av Tinfos. Igangsetting starter høsten 2020 og vil overtas 1.kvartal 2021 etter en prøveperiode.

Rørgata Nessakraft
Bruk denne også Nessakraft
Bruk denne Nessakraft

Nessakraft

Lokasjon
Balestrand, Vestlandet, Norway
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
9,1 MW
Årlig normalproduksjon
34 GWh
Status
Under bygging

Nessakraft ligger i Balestrand kommune. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 34 GWh når den er i full drift. Byggingen startet sommeren 2019, og blir bygget av Tinfos. Den vil overtas i 1.kvartal 2021 etter en prøveperiode.

Finnesetbekken IMG 0124
Finnesetbekken IMG 0118
IMG 0101
Bruk dette 310320 Finnesetbekken

Finnesetbekken Kraftverk

Lokasjon
Nesbyen, Viken, Norway
Driftsstart
2011
Installert effekt
1,45 MW
Årlig normalproduksjon
3,2 GWh
Status
Produserende

Finnesetbekken Kraftverk ligger i Nes kommune. Kraftverket er et lite vannkraftverk med en årlig produksjon på ca. 3,2 GWh.

Røyrmyra 04
Røyrmyra 03
Røyrmyra 02

Røyrmyra Vindpark

Lokasjon
Hå, Rogaland, Norway
Driftsstart
2015
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
8,4 GWh
Status
Produserende

Røyrmyra Vindpark er en norsk vindpark kjøpt i 2019. De tre Enercon-turbinene har en samlet installert effekt på 2,4 MW. Vindparken leverer ca. 3.500 fullast-timer i året, og en årlig normalproduksjon på 8,4 GWh. Cloudberry er i ferd med å utvide vindparken.

Hån 02 Haldenvassdraget
Hån 01

Hån Vindpark

Lokasjon
Årjäng, Värmland, Sweden
Driftsstart
Q4 2021
Installert effekt
21 MW
Årlig normalproduksjon
88 GWh
Status
Under utvikling

Hån Vindpark vindkraft ligger i Årjäng kommune, Sverige, nær den norske grensen. Marker vindkraftverk er bygget på den norske siden av grensen. Hån vil ha 6 vindmøller med en installert effekt på minst 21 MW og en årlig produksjon på opptil 88 GWh. Byggestart er planlagt til 3. kvartal 2020 og vindparken forventes å settes i drift 4. kvartal 2021.

20 Västermo bild A
Duvhallen 2
Duvhallen
20 Västermo bild B

Duvhällen Vindparken

Lokasjon
Eskilstuna, Södermanslän, Sweden
Driftsstart
Q4 2023
Installert effekt
56 MW
Årlig normalproduksjon
165 GWh
Status
Under utvikling

Duvhällen vindkraftverk ligger i Eskilstuna kommune, Sverige, nord-øst for Hjalmaren. Duvhällen vil ha 10 vindturbiner med en installert effekt på opptil 56 MW (mot 30 MW i eksisterende nettavtale) og en forventet årlig normal produksjon på opptil 165 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2022 og vindparken forventes å settes i drift i 4. kvartal 2023.

Sattervallen Gräsviksbadet
Sattervallen Bottsviken höjden

Sättravallen

Lokasjon
Kristinehamn, Värmland, Sweden
Driftsstart
Q1 2016
Installert effekt
52,8 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Alliance

Sättravallen vindkraftverk ligger i Kristinehamn kommune, Sverige. Prosjektet ligger 5 km øst for Kristinehamn kommunesenter, nord og sør for motorveien E18. Prosjektet ble satt i produksjon i mars 2016. Sättravallen har 16 vindturbiner med en installert kapasitet på 52,8 MW og en årsproduksjon på 86 GWh. Sättravallen ble solgt til og finansiert av Alliance, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

Ransliden Öfse
Ransliden Högsbyn
Ransliden Smygen bild A

Ränsliden

Lokasjon
Mellerud, Västra Götaland, Sweden
Driftsstart
Q4 2018
Installert effekt
25 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Prime Capital

Ränsliden vindkraftverk ligger i Mellerud kommune, Dalsland, Sverige. Ränsliden har 7 vindturbiner med en installert effekt på 25 MW og årlig normal produksjon på 86 GWh. Prosjektet ble satt i drift i oktober 2018. Ränsliden ble solgt og finansiert av Prime Capital AG, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

NZ79646
Marker 4 4 1 Sandtorp E ON
Marker4 4 4 Ysterudsvika Högås SCANERGY V126
Turbiner

Marker Vindpark

Lokasjon
Marker, Viken, Norway
Driftsstart
Q1 2019
Installert effekt
54 MW
Årlig normalproduksjon
193 GWh
Status
Solgt til BKW Energie

Marker Vindpark vindkraftverk ligger i Marker kommune, Norge. Prosjektet ligger ca. 6 km øst for Ørje, langs grensen mot Sverige. Marker har 15 vindturbiner med en installert effekt på 54 MW og en normal årlig produksjon på 193 GWh. Prosjektet ble satt i drift i 1. kvartal 2019. Marker ble solgt til og finansiert av BKW Energie, et sveitsisk kraftselskap.