Vår portefølje


Bruk av fornybar energi bidrar til å nå klimamålene. Sammen med andre fornybare energikilder, spiller vann- og vindkraft en viktig rolle i energiomstillingen.

Vi er opptatt av langsiktig bærekraftig verdiskaping for alle våre interessenter, og dette leverer vi ved å eie, utvikle og drifte vann- og vindkraftverk i Norden. Slik produserer vi ren fornybar energi til samfunn- og lokalsamfunn.

Per i dag består vår portefølje av:

  • Røyrmyra Vindpark, Finnesetbekken Kraftverk, Bjørgelva Kraft, Nessakraft, Usma og Selselva kraft som er i produksjon, samt 34% eierandel i vannporteføljen Forte Vannkraft
  • Vannkraftverkene Åmotsfoss Kraft, Steinbergdalen Kraft, Flatestøl Kraft og Ramsliåna Kraft som er under bygging
  • Hån Vindpark og Odal Vindkraftverk er under bygging
  • Duvhällen Vindpark og Stenkalles Grund, Offshore vind er under utvikling

I tillegg til utvikling av nye kraftverk, er videreutvikling og optimalisering av produksjonsporteføljen en viktig del av strategien fremover, og vi jobber aktivt med å utvide og balansere den nåværende porteføljen.

Nedenfor er en oversikt over våre produserende kraftverk, prosjekter under bygging og prosjekter under utvikling. Her kan du også se noen utvalgte kraftverk som ikke lenger er en del av vår portefølje, men som likevel er en del av historien – og som viser litt av hva vi har gjort tidligere.

Bjørgelva inntaksområde
210630 Bjørgelva ferdigstilt
210630 Bjørgelva ferdigstilt 2

Bjørgelva Kraft

Lokasjon
Sørreisa, Troms, Norge
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
2,5 MW
Årlig normalproduksjon
7,4 GWh
Status
Produserende

Les mer

Bjørgelva Kraft ligger i Sørreisa kommune. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 7,4 GWh. Cloudberry overtok kraftverket formelt den 30. juni 2021 etter en innkjøringsperiode.

Nessane HUG06634
HUG06645
HUG06608

Nessakraft

Lokasjon
Høyanger, Vestland, Norge
Driftsstart
Q4 2020
Installert effekt
9,1 MW
Årlig normalproduksjon
34 GWh
Status
Produserende

Les mer

Nessakraft ligger i Høyanger kommune. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 34 GWh. Cloudberry overtok kraftverket formelt den 30. juni 2021 etter en innkjøringsperiode.

DJI 0960
HUG05336
Åmotsfoss
Åmotsfoss 8
Åmotsfoss 7

Åmotsfoss Kraft

Lokasjon
Nissedal, Vestfold og Telemark, Norge
Driftsstart
Q3 2021
Installert effekt
4.5 MW
Årlig normalproduksjon
22.5 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Åmotsfoss Kraft ligger i Nidelva, som er en del av det regulerte vassdraget Arendalsvassdraget, i Nissedal kommune i Telemark. Kraftverket vil ha en forventet årlig normalproduksjon på 22,5 GWh når den er drift. Bygging av kraftverket pågår, og overtagelse er i fjerde kvartal 2021.

Finnesetbekken IMG 0124
Finnesetbekken IMG 0118
IMG 0101
Bruk dette 310320 Finnesetbekken

Finnesetbekken Kraftverk

Lokasjon
Nesbyen, Viken, Norge
Driftsstart
2011
Installert effekt
1,45 MW
Årlig normalproduksjon
3,2 GWh
Status
Produserende

Les mer

Finnesetbekken Kraftverk ligger i Nes kommune. Kraftverket er et lite vannkraftverk med en årlig produksjon på ca. 3,2 GWh.

Røyrmyra 04
Røyrmyra 03
Røyrmyra 02

Røyrmyra Vindpark

Lokasjon
Hå, Rogaland, Norge
Driftsstart
2015
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
8,4 GWh
Status
Produserende

Les mer

Røyrmyra Vindpark er en norsk vindpark kjøpt i 2019. De tre Enercon-turbinene har en samlet installert effekt på 2,4 MW. Vindparken leverer ca. 3.500 fullast-timer i året, og en årlig normalproduksjon på 8,4 GWh.

Hån 02 Haldenvassdraget
Hån skog juli 2021

Hån Vindpark

Lokasjon
Årjäng, Värmland, Sverige
Driftsstart
2022
Installert effekt
21 MW
Årlig normalproduksjon
74 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Hån Vindpark vindkraft kommer til å ligge i Årjäng kommune, Sverige, nær den norske grensen. Marker vindkraftverk er bygget på den norske siden av grensen. Hån vil ha 5 vindturbiner med en installert effekt på 21 MW og en estimert årlig produksjon på 74 GWh. Bygging av vindparken begynte i august 2021 og den forventes å settes i drift mot slutten av 2022.

Til nettsiden for prosjektet

20 Västermo bild A
Duvhallen 2
Duvhallen
20 Västermo bild B

Duvhällen Vindpark

Lokasjon
Eskilstuna, Södermanslän, Sverige
Driftsstart
Q4 2023
Installert effekt
56 MW
Årlig normalproduksjon
165 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Duvhällen vindkraftverk ligger i Eskilstuna kommune, Sverige, nord-øst for Hjalmaren. Duvhällen vil ha 10 vindturbiner med en installert effekt på opptil 56 MW (mot 30 MW i eksisterende nettavtale) og en forventet årlig normal produksjon på opptil 165 GWh. Byggingen skal etter planen starte i 2022 og vindparken forventes å settes i drift i 4. kvartal 2023.

Karta projektområde

Björnetjärnsberget Vindpark

Lokasjon
Eda kommune, Värmland, Sverige
Driftsstart
Potensielt 2029
Installert effekt
90-100 MW
Årlig normalproduksjon
290 GWh
Status
Under utvikling

Les mer

Björnetjärnsberget vindkraftverk ligger i Eda kommune, Sverige. Björnetjärnsberget vil ha 15 vindturbiner med en installert effekt på opptil 100 MW. Endelig byggetillatelse og videre fremdrift avhenger av pågående høringsprosess og konsesjon.

Sattervallen Gräsviksbadet
Sattervallen Bottsviken höjden

Sättravallen

Lokasjon
Kristinehamn, Värmland, Sverige
Driftsstart
Q1 2016
Installert effekt
52,8 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Alliance

Les mer

Sättravallen vindkraftverk ligger i Kristinehamn kommune, Sverige. Prosjektet ligger 5 km øst for Kristinehamn kommunesenter, nord og sør for motorveien E18. Prosjektet ble satt i produksjon i mars 2016. Sättravallen har 16 vindturbiner med en installert kapasitet på 52,8 MW og en årsproduksjon på 86 GWh. Sättravallen ble solgt til og finansiert av Alliance, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

Ransliden Öfse
Ransliden Högsbyn
Ransliden Smygen bild A

Ränsliden

Lokasjon
Mellerud, Västra Götaland, Sverige
Driftsstart
Q4 2018
Installert effekt
25 MW
Årlig normalproduksjon
86 GWh
Status
Solgt til Prime Capital

Les mer

Ränsliden vindkraftverk ligger i Mellerud kommune, Dalsland, Sverige. Ränsliden har 7 vindturbiner med en installert effekt på 25 MW og årlig normal produksjon på 86 GWh. Prosjektet ble satt i drift i oktober 2018. Ränsliden ble solgt og finansiert av Prime Capital AG, som har investert i en rekke vindkraftprosjekter i Norden.

NZ79646
Marker 4 4 1 Sandtorp E ON
Marker4 4 4 Ysterudsvika Högås SCANERGY V126
Turbiner

Marker Vindpark

Lokasjon
Marker, Viken, Norge
Driftsstart
Q1 2019
Installert effekt
54 MW
Årlig normalproduksjon
193 GWh
Status
Solgt til BKW Energie

Les mer

Marker Vindpark vindkraftverk ligger i Marker kommune, Norge. Prosjektet ligger ca. 6 km øst for Ørje, langs grensen mot Sverige. Marker har 15 vindturbiner med en installert effekt på 54 MW og en normal årlig produksjon på 193 GWh. Prosjektet ble satt i drift i 1. kvartal 2019. Marker ble solgt til og finansiert av BKW Energie, et sveitsisk kraftselskap.

Solide fundamenter til de 217 meter høye vindturbinene i Odal Vindkraftverk
Odal Vindkraftverk
Blader lagret sving
Vei og tårn

Odal Vindkraftverk

Lokasjon
Odal, Innlandet, Norge
Driftsstart
Første halvår 2022
Installert effekt
54 MW
Årlig normalproduksjon
176 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Odal Vindkraftverk er for tiden under bygging på Innlandet, Norge. Installasjon av 34 turbiner med inntil 163 MW kapasitet forventes å være ferdig innen utgangen av 2021 med kraftproduksjon i første halvår 2022. Vindparken er utviklet sammen med erfarne partnere KLP og Akershus Energi. Cloudberry kjøpte 15% av prosjektet ved utgangen av 2020, og økte sin eierandel fra 15 til til 33,4% den 30. juni 2021. For mer informasjon om Odal Vindkraftverk: https://odalvind.no/

Vâneren Daniel Dahlgren
Lake Vänern by David J

Stenkalles Grund

Lokasjon
Vänern, Sverige
Driftsstart
Byggestart 2022
Installert effekt
100 MW
Status
Under utvikling

Les mer

100 MW-prosjektet ligger på grunt vann ved den største innsjøen, Vänern, i Sør-Sverige. Byggestart forventes i 2022. Cloudberry og Downing LLP har signert en avtale om kjøp av aksjer for bygging og eierskap av vindmølleparken nær grunt vann i Vänern. Cloudberry vil eie 20% av prosjektet etter igangkjøring.

Tverrdalselvi kraftverk Fjærland 2
Tverdalselvi HUG06703
Tverdalselvi DJI 0038
Tverdalselvi DJI 0013
HUG06774
HUG06727
DJI 0056

Tverrdalselvi kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
6 MW
Årlig normalproduksjon
17,2 GWh
Status
Produserende
Skeidsflåten Fjærland 2
13 IMG 2221 Skedsflåten
13 Skeidsflåten 2
13 Skeidsflåten 1
Skeidsflåten Fjærland

Skeidsflåten Kraft

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
4,8 MW
Årlig normalproduksjon
17,9 GWh
Status
Produserende
Dam Anga
HUG06692
HUG06688
HUG06686
HUG06663
Angedalselva HUG06677

Anga kraftverk

Lokasjon
Førde, Vestland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
7,8 MW
Årlig normalproduksjon
21,7 GWh
Status
Produserende
5 IMG 0555 Langedal
5 IMG 0557 Langedal
5 Langedal BRUK DENNE

Langedal kraftverk

Lokasjon
Flora, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
3,0 MW
Årlig normalproduksjon
12 GWh
Status
Produserende
11 Botna Bygging

Botna kraftverk

Lokasjon
Fjærland, Vestland, Norge
Driftsstart
2020
Installert effekt
2,0 MW
Årlig normalproduksjon
6,6 GWh
Status
Produserende
8 IMG 2098 Setredalen
8 Setredalen 1
8 Setredalen rørlegging 2
8 Setredalen BRUK DENNE

Setredalen kraftverk

Lokasjon
Bremanger, Vestland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
4,8 MW
Årlig normalproduksjon
20 GWh
Status
Produserende
9 Rusdalsåni 1
9 Rusdalsåni 2
9 Rusdalsåni BRUK DENNE

Rusdalsåni kraftverk

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
2019
Installert effekt
5,2 MW
Årlig normalproduksjon
17,8 GWh
Status
Produserende
7 Svardøla BRUK DENNE

Svardøla kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
9,8 MW
Årlig normalproduksjon
29,3 GWh
Status
Produserende
4 IMG 0453 Kvitno
1 Kvitno IMG 0454
1 Kvitno IMG 0458
1 Kvitno Pelton
1 Kvitno BRUK DENNE

Kvitno kraftverk

Lokasjon
Odda, Vestland, Norge
Driftsstart
2015
Installert effekt
9 MW
Årlig normalproduksjon
32,5 GWh
Status
Produserende
2 Strupen IMG 1510
2 Strupen inntak

Strupen kraftverk

Lokasjon
Gloppen, Vestland, Norge
Driftsstart
2017
Installert effekt
1,9 MW
Årlig normalproduksjon
6,9 GWh
Status
Produserende
6 Eldao IMG 0856
6 Eldao IMG 0857

Eldao kraftverk

Lokasjon
Luster, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
9,7 MW
Årlig normalproduksjon
29,4 GWh
Status
Produserende
3 Bråberg
3 Bråberg IMG 0341
3 bråberg inntak
3 Bråberg BRUK DENNE

Bråberg kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
2,0 MW
Årlig normalproduksjon
6,4 GWh
Status
Produserende
4 Espeelvi 3
4 Espeelvi 5
4 Espeelvi 2
4 Espeelvi BRUK DENNE

Espeelvi kraftverk

Lokasjon
Ullensvang, Vestland, Norge
Driftsstart
2018
Installert effekt
4,6 MW
Årlig normalproduksjon
12 GWh
Status
Produserende
Dam Selselva
Opp mot dam vinter
Selselva HUG06699
Selselva DJI 0408
DJI 0412
DJI 0393

Selselva Kraft

Lokasjon
Sunnfjord, Vestland, Norge
Driftsstart
2016
Installert effekt
5,3 MW
Årlig normalproduksjon
20 GWh
Status
Produserende

Les mer

Selselva Kraft er et produserende vannkraftverk som ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke med en årlig produksjon på 20 GWh.

210222 Vigelandsvatnet inntak 1
210222 Vigelandsvatnet inntak

Steinbergdalen Kraft (Skåråna Kraft)

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
Q4 2021
Installert effekt
2,4 MW
Årlig normalproduksjon
7,5 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Vannkraftverkene, Steinbergdalen og Flatestøl (Skåråna Kraft), skal bygges i 2021 og er planlagt å starte produksjonen i fjerde kvartal 2021.

210222 Vigelandsvatnet inntak 1
210222 Vigelandsvatnet inntak

Flatestøl Kraft (Skåråna Kraft)

Lokasjon
Lund, Rogaland, Norge
Driftsstart
Q4 2021
Installert effekt
2 MW
Årlig normalproduksjon
6,5 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Vannkraftverkene, Steinbergdalen og Flatestøl (Skåråna Kraft), skal bygges i 2021 og er planlagt å starte produksjonen i fjerde kvartal 2021.

Innsendte Bilder 2020 11 30 T131751
Dam Ramsliåna støpt
Dam Ramsliåna støpt 2

Ramsliåna Kraft

Lokasjon
Flekkefjord, Agder, Norge
Driftsstart
Q4 2021
Installert effekt
1,75 MW
Årlig normalproduksjon
6 GWh
Status
Under bygging

Les mer

Ramsliåna vannkraftverk ligger i Flekkefjord kommune i Agder fylke. Kraftverket forventes å ha helårsproduksjon, med en årlig produksjon på et normalisert nivå på 6 GWh.

Usma 3
Usma ute 2
Usma inntak
Usma 4
Usma 1
Usma inntak

Usma Kraft

Lokasjon
Selbu, Trøndelag Norge
Driftsstart
2013
Installert effekt
9 MW
Årlig normalproduksjon
25,5 GWh
Status
Produserende

Les mer

Usma Krafts vannkraftverk er lokalisert i Selbu kommune i Trøndelag, og utnytter tilsiget fra Usma og Gardåa, som er sidearmer i Neavassdraget. Inntaket til kraftverket er plassert i Usma. Årlig produksjon er ca. 25.5 GWh. Kraftverkets installerte effekt er på 9 MW.