Samråd Björnetjärnsberget vindpark

Om Björnetjärnsberget


Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten för en vindpark i området Björnetjärnsberget, Eda kommun. Området finns utpekat i Eda kommuns vindbruksplan.

Tillståndsprocessen startade i september 2021 i och med samrådet med Eda kommun och Länsstyrelsen Värmland. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter startade den 8 december 2021 och avslutades den 21 april 2022. Alla synpunkter om projektet som inkom under samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse. Detta underlag, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och inventeringar kommer att lämnas in som bilagor till ansökan om tillstånd för vindkraftsparken och skickas sedan till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Värmlands län under hösten 2022. Fram till dess fortsätter vi vårt arbete med utredningar och dialog med intressenter för att ytterligare förankra projektet lokalt och regionalt.

Skärmavbild 2021 12 01 kl 12 35 46

Fakta

Kommun Eda
Planerad storlek 18 turbiner, totalhöjd 300 m
Preliminär effekt för vindkraftsparken ca 140 MW
Preliminär årlig normalproduktion ca 450 GWh
Preliminär driftsstart 2029
Status Tillståndsprocess

För en interaktiv karta, klicka här.

Länkar till dokument

Uppdatering samrådsmaterial 14/2 2022: Ny version av Samrådshandlingen finns tillgänglig. Ändring som har gjorts sen tidigare version är att rätta vägnumret till korrekt vägnummer (Länsväg 631).

Ändringen är gjord på sid 15 samt i tabell, sid 24.

Tidplan

Tidplan till film BTB

Kontaktpersoner

Elisabet Wahlstedt färg

Elisabet Wahlstedt, projektledare

054-771 68 06

ew@cloudberrywind.se

Malin Wahlman färg

Malin Wahlman, kommunikatör

054-771 68 05

mw@cloudberrywind.se