Björnetjärnsberget vindpark

Om Björnetjärnsberget


Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten för en vindpark i området Björnetjärnsberget, Eda kommun. Området finns utpekat i Eda kommuns vindbruksplan. Tillståndsprocessen startade i september 2021 i och med samrådet med Eda kommun och Länsstyrelsen Värmland. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter startade den 8 december 2021 och avslutades den 21 april 2022. Arbetet med att skriva MKB fortsatte under 2023 och tillståndsansökan lämnades in under slutet av 2023.

Projektstatus

Vi har nu slutfört arbetet med projektets Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Den tillsammans med ansökan är nu inlämnad till Länsstyrelsen i Örebro för handläggning.

Skärmavbild 2021 12 01 kl 12 35 46

Fakta

Kommun Eda
Planerad storlek 17 turbiner, totalhöjd 300 m
Preliminär effekt för vindkraftsparken ca 140 MW
Preliminär årlig normalproduktion ca 440 GWh
Preliminär driftsstart 2031
Status Tillståndsprocess

För en interaktiv karta, klicka här.

Material under samrådet

Kontaktpersoner

Elisabet Wahlstedt färg

Elisabet Wahlstedt, projektledare

054-771 68 06

ew@cloudberrywind.se