Björnetjärnsberget vindpark

Om Björnetjärnsberget


Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten för en vindpark i området Björnetjärnsberget, Eda kommun. Området finns utpekat i Eda kommuns vindbruksplan. Tillståndsprocessen startade i september 2021 i och med samrådet med Eda kommun och Länsstyrelsen Värmland. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter startade den 8 december 2021 och avslutades den 21 april 2022.

Projektstatus

September 2022:
Samrådet för projektet avslutades i våras. Tack för era synpunkter, de är värdefulla för projektet.

Nu pågår arbetet med att skriva Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I MKB:n beskrivs projektet ingående och samtliga inventeringar inkluderas i materialet. Vi arbetar även in relevanta synpunkter från samrådet.

Skärmavbild 2021 12 01 kl 12 35 46

Fakta

Kommun Eda
Planerad storlek 18 turbiner, totalhöjd 300 m
Preliminär effekt för vindkraftsparken ca 140 MW
Preliminär årlig normalproduktion ca 450 GWh
Preliminär driftsstart 2031
Status Tillståndsprocess

För en interaktiv karta, klicka här.

Länkar till dokument

Uppdatering samrådsmaterial 14/2 2022: Ny version av Samrådshandlingen finns tillgänglig. Ändring som har gjorts sen tidigare version är att rätta vägnumret till korrekt vägnummer (Länsväg 631).

Ändringen är gjord på sid 15 samt i tabell, sid 24.

Material under samrådet

Kontaktpersoner

Elisabet Wahlstedt färg

Elisabet Wahlstedt, projektledare

054-771 68 06

ew@cloudberrywind.se