Björnetjärnsberget vindpark

Om Björnetjärnsberget


Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten för en vindpark i området Björnetjärnsberget, Eda kommun. Området finns utpekat i Eda kommuns vindbruksplan. Tillståndsprocessen startade i september 2021 i och med samrådet med Eda kommun och Länsstyrelsen Värmland. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter startade den 8 december 2021 och avslutades den 21 april 2022. Arbetet med att skriva MKB fortsätter under våren 2023 och ambitionen är att lämna in tillståndsansökan under hösten 2023.

Projektstatus

Nu pågår arbetet med att skriva Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I MKB:n beskrivs projektet ingående och samtliga inventeringar inkluderas i materialet. Vi arbetar även in relevanta synpunkter från samrådet. Ansökningslayout kommer att vara på 17 turbiner med maximal totalhöjd 300 m. Bilden till vänster visar utredningslayouten på 18 turbin och kommer att uppdateras inom kort.

Skärmavbild 2021 12 01 kl 12 35 46

Fakta

Kommun Eda
Planerad storlek 17 turbiner, totalhöjd 300 m
Preliminär effekt för vindkraftsparken ca 140 MW
Preliminär årlig normalproduktion ca 440 GWh
Preliminär driftsstart 2031
Status Tillståndsprocess

För en interaktiv karta, klicka här.

Länkar till dokument

Uppdatering samrådsmaterial 14/2 2022: Ny version av Samrådshandlingen finns tillgänglig. Ändring som har gjorts sen tidigare version är att rätta vägnumret till korrekt vägnummer (Länsväg 631).

Ändringen är gjord på sid 15 samt i tabell, sid 24.

Material under samrådet

Kontaktpersoner

Elisabet Wahlstedt färg

Elisabet Wahlstedt, projektledare

054-771 68 06

ew@cloudberrywind.se