Samråd Björnetjärnsberget vindpark

Om Björnetjärnsberget


Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten för en vindpark i området Björnetjärnsberget, Eda kommun. Området finns utpekat i Eda kommuns vindbruksplan.

Tillståndsprocessen startade i september 2021 i och med samrådet med Eda kommun och Länsstyrelsen Värmland. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter startade den 8 december 2021.

Cloudberry Wind AB arbetar aktivt med lokala värden och synergier i bolagets vindkraftsparker och dess närområden. Syftet med samrådet för Björnetjärnsberget är således att samla information, synpunkter och kunskap om just Björnetjärnsberget och dess närmiljö, och inte om vindkraft generellt.

Skärmavbild 2021 12 01 kl 12 35 46

Fakta

Kommun Eda
Planerad storlek 18 turbiner, totalhöjd 300 m
Preliminär effekt för vindkraftsparken ca 140 MW
Preliminär årlig normalproduktion ca 450 GWh
Preliminär driftsstart 2029
Status Samråd, tillståndsprocess

För en interaktiv karta, klicka här.

Samrådsfilm

Om samrådet

Cloudberry Wind AB undersöker möjligheten att etablera en vindpark i området som kallas Björnetjärnsberget i Eda kommuns vindbruksplan, området ligger mellan Skillingmark och Adolfsfors. Parken är tänkt att omfatta upp till 18 verk med maximal totalhöjd på 300 meter.

Allmänheten och övriga berörda parter inbjudes till samråd enligt miljöbalken 6 kap 24 §. Med hänsyn till smittoläget i landet är samrådet digitalt. Alla som är intresserade är välkomna att delta i samrådet.

Gör såhär:

 1. Se samrådsfilmen för en sammanfattning av projektet och samrådet
 2. Läs samrådsunderlaget för att få mer information om projektet och samrådet
 3. Skicka in dina synpunkter, helst via formuläret

Vill du eller någon du känner hellre läsa samrådsmaterialet i pappersformat, hör av dig till oss så hjälper vi till!

Vi förlänger samrådstiden från den 15 januari 2022 till den 15 mars 2022, detta på grund av inkomna synpunkter om att tiden var för kort. Synpunkterna måste vara skriftliga och med en tydlig avsändare, minst för- och efternamn.

Det finns flera sätt att inkomma med synpunkter:

 • Via formulär på hemsidan (se formulär nedan)
 • Via e-mail:
  samrad@cloudberrywind.se
 • Via post:
  Cloudberry Wind AB
  Att. Samråd, Björnetjärnsberget
  Gustaf Anders gata 15 E
  653 40 Karlstad

Länkar till dokument

Här lämnar du dina synpunkter

Ditt namn
Din adress

Samrådet är en viktig del i projektet där vi samlar in kunskap om projektområdet och dess närmiljö. Vilka platser eller liknande är särskilt viktiga för dig i området? Beskriv platsen och varför den är viktig.

Vi vill vara en lokal och hållbar partner i våra vindkraftsparker. Under drifttiden kommer det att finnas en stiftelse där en del av produktionsintäkterna går till stiftelsen som ska hjälpa lokala projekt.

Tidplan

Tidplan till film BTB

Kontaktpersoner

Elisabet Wahlstedt färg

Elisabet Wahlstedt, projektledare

054-771 68 06

ew@cloudberrywind.se

Malin Wahlman färg

Malin Wahlman, kommunikatör

054-771 68 05

mw@cloudberrywind.se