Grunneier


Vi er aktivt involvert og engasjert i de lokale samfunnene der vi opererer, og genererer fornybar energi samtidig som vi fremmer lokal verdiskapning.

Lokalt engasjement

Vi i Cloudberry er dedikert til å bygge bærekraftige partnerskap som gagner både lokalsamfunn og miljøet. Som en lokal grunneier spiller du en avgjørende rolle i vår felles innsats for å fremme fornybar energi og drive positiv endring.

Ved å samarbeide med oss kan du være med på å forme fremtiden for din region og legge grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid. Vi forplikter oss til å lytte til dine behov og bekymringer, og vi legger vekt på å sikre at våre prosjekter bidrar til lokal verdiskaping og positiv utvikling.

Et verdifullt samarbeid

"Både Cloudberry og Thomas Angells stiftelsen har mange felles verdier. Å ta vare på sosiale og miljømessige forhold er viktig og avgjørende i alle prosjekter for begge parter,"

-Ingrid Svendsen.

Les hele intervjuet her.

Har du jord og ønsker å bidra?

For å dekke verdens fremtidige strømbehov må vi utvinne fornybar energi. For å lykkes trenger vi deg som er grunneier. Bli med våre grunneiere og Cloudberry om å realisere bærekraftige løsninger og skape en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Kontakt

Jon gunnar

Jon Gunnar Solli,

Email: jgs@cloudberry.no