Social


Cloudberry skal være et sted hvor det er trygt og gøy å gå på jobb, og vi vil bli ansett som en seriøs virksomhet og en god nabo.

Cloudberry er et nordisk selskap som følger lokale tradisjoner og verdier. Vårt fokus på fornybar energi og bærekraftig praksis reduserer vår miljøpåvirkning, samtidig som det skaper jobber og stimulerer økonomisk vekst i lokalsamfunn.

For å sikre full åpenhet om vår praksis, rapporterer vi på mangfold, inkludering, lønnspolitikk og lignende i års- og bærekraftsrapporten.

Våre bygge- og driftspartnere følger helse-, miljø- og sikkerhetsretningslinjer nøye. Vi implementerer omfattende tiltak for å sikre arbeidsplassikkerhet, inkludert opplæring, oppfølging av varslinger og rapportering av hendelser.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport.

Ansatte sort hvit
F796c204 e3c0 41a8 8745 cec4a57a140d
På site

Cloudberrys arbeid med Åpenhetsloven

Utvikling og produksjon av fornybar energi skjer ikke uten eksepsjonelle mennesker som tar modige grep. Vi drives av mennesker og gjensidig tillit og respekt - både i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden. Lover og regler skal selvsagt overholdes og er viktig for at vi skal nå våre mål. Åpenhetsloven er en norsk lov designet for å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Les hele rapporten for å finne ut mer om hvordan Cloudberry har implementert og iverksatt tiltak for å etterleve åpenhetsloven.

Nedlastinger

Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Cloudberry Etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Whistleblowing Policy Cloudberry (pdf)

Cloudberry Transparency Act Report 2022 (pdf)

Kontakt

Cloudberry juni 2020 202 Edit

Suna F. Alkan, Chief Sustainability Officer

Email: sa@cloudberry.no