People


Cloudberry er et helnordisk selskap og driver sin virksomhet i samsvar med lokale tradisjoner. Vi jobber i tråd med nordiske verdier, det vel etablerte trepartssamarbeidet og de økonomiske prinsippene som gir merverdi for samfunnet.

Cloudberry skal være et sted hvor det er trygt og gøy å gå på jobb, og vi vil bli ansett som en seriøs virksomhet og en god nabo. For å sikre full åpenhet om vår praksis, rapporterer vi på mangfold, inkludering, lønnspolitikk og lignende i års- og bærekraftsrapporten.

Våre samarbeidspartnere innenfor bygging og drift har retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet som vi påser at blir fulgt. Det gjennomføres en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen i utbyggingsprosjekter og under drift, som for eksempel opplæring av medarbeidere og underleverandører, og oppfølging av prosedyrer for varsling, registrering og rapportering av ulykker og andre avvik.

Les mer om strategi, prioriteringer og resultater i vår bærekraftrapport

Nedlastinger

Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Supplier Code of Conduct Cloudberry (pdf)

Whistleblowing Policy Cloudberry (pdf)

Transparency Act (pdf)