Hvorfor investere


Vi tilbyr alle muligheten til å bidra til den europiske energitransformasjonen ved å bli deleier i vår virksomhet.

Hvorfor investere

Vi har en langsiktig vekststrategi som bygger på vår evne til å skape verdier for våre interessenter. Dette gjør vi gjennom å benytte den beste teknologien, arbeide kontinuerlig med kostnadsforbedring, optimalisere drift og utvikle de mest attraktive prosjektene. Gjennom bærekraftig utvikling og vekst gir vi et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Vi har investert vår egen kapital for å bygge et nordisk energiselskap basert på en bærekraftig, lønnsom og skalerbar vekstplattform.

  • Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraft i Norden, med lokale og erfarne team i både Norge og Sverige.
  • Unik eksponering i et attraktivt marked dominert av offentlige og utenlandske privateide selskaper
  • Langsiktig vekst og verdiskaping gjennom organisk prosjektutvikling og strukturell utvikling av den nordiske vann- og vindkraftindustrien
  • Bærekraftig, skalerbar, effektiv og lønnsom plattform for vekst
  • Stor utviklingsportefølje med flere attraktive oppkjøpsmuligheter for vekst
  • Attraktiv finansiell modell med to produserende kraftverk med løpende kontantstrøm, to kraftverk under bygging og en stor utviklingsportefølje med en langsiktig kontantstrøm

Som børsnotert selskap gir vi alle muligheten til å bli deleier i vår virksomhet og bidra til den nødvendige energiomstillingen. Vi produserer ren fornybar energi for kommende generasjoner.

Cloudberry investorrelasjoner

Vår målsetting er at investorer og kapitalmarkeder har tillit til Cloudberry som et investeringsobjekt. Vi har som mål å kommunisere åpent, og presist med potensielle og eksisterende investorer.

IR-policyen vår følger følgende hovedprinsipper:

  • Relevant og nøyaktig informasjon blir gjort tilgjengelig for kapitalmarkedene til rett tid for regelmessig handel og rettferdig prising av Cloudberry
  • Lik behandling av investorer med samtidig deling av relevant informasjon
  • Samhandling med kapitalmarkedene som gjør oss tilgjengelige, pålitelige og profesjonelle