Hvorfor investere


Fordelene med å investere i Cloudberry
Cloudberry er et helnordisk energiselskap og driver sin virksomhet i samsvar med lokale tradisjoner. Selskapet utvikler, eier og driver vannkraftverk og vindparker i Norge og Sverige.

Cloudberry tilbyr investorer en mulighet til å investere i overgangen til en bærekraftig fremtid, og i et selskap som leverer ny, fornybar energi i dag og for kommende generasjoner. Les mer om virksomheten vår her.

Cloudberry tror på omfattende og langsiktig behov for fornybar energi i Europa. Derfor bygger selskapet en bærekraftig, skalerbar, effektiv og lønnsom plattform for å skape verdier for aksjonærene, gjennomsyret av vårt fokus innenfor ESG-prinsippene (prinsipper for miljø, samfunn og eierstyring og selskapsledelse) som er nærmere beskrevet her.

Vårt sterke engasjementet for lokalsamfunn og vår integrerte verdikjede sikrer verdiskaping og lokal tilstedeværelse, og sørger for at alle interessenter trekker i samme retning.