Styret


Frank

Frank J. Berg

Styreleder

Frank J. Berg har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen, hvorav de siste 15 årene innen nordisk fornybar energi. Han har tidligere vært partner i Arthur Andersen og advokatfirmaet Selmer. Frank fungerer som styreleder og styremedlem i en rekke selskaper, og er også medlem av styret i Salten Kraftsamband AS og Nordic Wind Power AS. Frank har en Master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole og en PED fra IMD.

Morten sorthvitt

Morten Bergesen

Styremedlem

Morten Bergesen har vært administrerende direktør i Bergesen-familiens investeringsselskaper Havfonn og Snefonn fra stiftelsen i 2003. Morten er styreleder i Bergehus Holding, Klynge, Cogen Energia og Skogvind og styremedlem i Arendals Fossekompani, Krafthuset AS og Thf AS. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI.

Petter

Petter W. Borg

Styremedlem

Petter W. Borg har mer enn 35 års erfaring innen investmentbanking og kapitalforvaltning. Han er tidligere administrerende direktør i Pareto Asset Management, en stilling han hadde i 18 år. Petter er styreleder i Attivo Eiendom og House of Maverix. I tillegg er han medlem av styret i Ferd Holding, Grieg Investor, Krafthuset og Nordic Aquafarms. Petter har en grad i økonomi fra Handelsakademiet.

Cloudberry jobber med å utvide styret.