Styret


Cloudberry juni 2020 124 Edit

Frank J. Berg

Styreleder

Frank J. Berg har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen, hvorav de siste 15 årene innen nordisk fornybar energi. Han har tidligere vært partner i Arthur Andersen og advokatfirmaet Selmer. Frank fungerer som styreleder og styremedlem i en rekke selskaper, og er også medlem av styret i Salten Kraftsamband AS og Nordic Wind Power AS. Frank har en Master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole og en PED fra IMD.

Cloudberry juni 2020 096 Edit

Petter W. Borg

Styremedlem

Petter W. Borg har mer enn 35 års erfaring innen investmentbanking og kapitalforvaltning. Han er tidligere administrerende direktør i Pareto Asset Management, en stilling han hadde i 18 år. Petter er styreleder i Attivo Eiendom og House of Maverix. I tillegg er han medlem av styret i Ferd Holding, Grieg Investor, Fearnley Asset Management og Nordic Aquafarms. Petter har en grad i økonomi fra Handelsakademiet.

Cloudberry juni 2020 164 Edit

Benedicte Fossum

Styremedlem

Benedicte H. Fossum har over 10 års erfaring som profesjonelt styremedlem i selskaper i forskjellige utviklingsfaser, fra start-ups til børs. Hun er styreleder i Smartfish AS, styremedlem i Alliero AS og i familieeide investeringsselskaper. Som en av grunderne i Pharmaq AS, verdens ledende utvikler og produsent av vaksiner til oppdrettsnæringen, har Benedicte god ledelseserfaring. I tillegg har hun arbeidet ved Statens Legemiddelverk, og har erfaring fra internasjonalt regulatorisk samarbeid og ledelse av forskningskonsortier. Benedicte er utdannet veterinær fra Norgens Veterinærhøyskole.

Cloudberry juni 2020 132 Edit

Liv Lønnum

Styremedlem

Liv Lønnum har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og har lang erfaring fra både næringsliv og politikk i Norge. Hun jobber nå som politisk rådgiver i Fremskrittspartiets Stortingsgruppe. Liv har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og York University i Toronto, Canada. Hun engasjerte seg som lokalpolitiker for Fremskrittspartiet i Oslo da hun fikk barn. Lønnum har solid erfaring som prosjektleder med fokus på salgsledelse og jobbet blant annet med salgs- og kundeledelse i Storebrand ASA i fem år. I de siste årene før hun ble statssekretær jobbet hun som headhunter i Compass Group og Hammer & Hanborg før hun ble spurt om å komme tilbake til politikken i rollen som statssekretær.

Nicolai Nordstrand

Styremedlem

Nicolai Nordstrand er investeringsdirektør i Havfonn, Bergesen-familiens investeringsselskap. Nicolai har ansvar for aktivt eierskap i selskap der Havfonn er investert, og har fulgt Cloudberry tett siden selskapet ble etablert. Han har vært i Havfonn i 7 år og jobber med strategi, forretningsutvikling og finansiering. Tidligere arbeidet han mer enn 10 år innen corporate finance i SpareBank 1 Markets og PwC i Oslo og London. Nicolai har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen BI.

Stefanie Witte

Styremedlem

Stefanie Witte is currently a Director for Chrome OS Consumer, running the business for Google's operating system in the German speaking countries, Nordics and Poland. Over the last ten years, Stefanie has held several other senior positions at Google including marketing for Android, Google's own hardware and their advertising products. Prior to Google she worked six years at Novartis in business development and strategic marketing and three years as management consultant at McKinsey. Stefanie holds a Lic.oec. HSG, Finance, Accounting and Controlling, from the University St. Gallen. Outside of Google, she serves on the board of several tech companies in Norway and Germany.