Vår forretningsmodell


Cloudberry Clean Energy ASA, grunnlagt i 2017, fokuserer på utvikling, produksjon og drift av vann-, sol- og vindkraftanlegg. Oppkjøpet av Captiva Group har styrket Cloudberry's ressurser innenfor fornybar energi i Norden.

Med oppkjøpet av Captiva Group har Cloudberry fått viktige kapasiteter innen utvikling og drift av fornybare eiendeler i Norden, og blitt en fullverdig og integrert utvikler, eier og operatør av produksjonsanlegg for fornybar energi i Norden.

Utvikling

 • Cloudberry har lang erfaring med å utvikle egne vind- og vannkraftressurser i Norden.
 • Utvikler kraftverk fra identifisering til byggeklare prosjekter.
 • Samarbeider med kvalifiserte leverandører og partnere for utbygging, begrensende kostnader og risiko.
 • Velger prosjektvis om å selge ut eller beholde kraftverk i porteføljen.

Produksjon

 • Vårt heleide produksjonsselskap eier anlegg for fornybar energiproduksjon i Norden.
 • Vi optimaliserer porteføljens produksjon gjennom geografisk diversifisering og en god balanse mellom vann- og vind.
 • Inntekter fra salg av egen kraftproduksjon, el-sertifikater og opprinnelsesgarantier.
 • Selger kraften dels på langsiktige faste kraftkjøpsavtaler (PPA) og dels i spotmarkedet.

Asset Management

 • Vi tilbyr en førsteklasses datadrevet tjenestepakke for teknisk og kommersiell forvaltning og drift av vannkraftverk og vindparker.
 • Vi sikrer effektiv forvaltning og drift av kraftverk som eies av Cloudberry, og tilbyr tjenester til tredjeparter.
 • Kombinasjonen av egne kraftverk og tredjeparter gir stordriftsfordeler og sikrer kompetanse i en skalerbar plattform for videre vekst.
 • Sirkulerer data og erfaring tilbake til Cloudberrys utviklingsportefølje og sikrer optimal utvikling av nye anlegg.
 • Prioriterer videreutvikling av industrielle digitale løsninger som er skreddersydd for fornybar energi.
DSC0329 Edit
DSC0289 Edit
Usma inntak

Cloudberry har flere store prosjekter med fornybar energi i Norden. Se nærmere informasjon om våre utviklings-, byggeprosjekter, og driftende kraftverk her. Kraften selges gjennom bilaterale avtaler og Nordpool spot-markedet, med tilhørende el-sertifikater og opprinnelsesgarantier. Kraftverkene blir fjernstyrt fra driftssentre som vi driver selv eller i samarbeid med lokale partnere.