Vår forretningsmodell


Cloudberry Clean Energy ASA («Cloudberry») ble stiftet i 2017. Cloudberry utvikler, produserer og drifter vann – og vindkraft anlegg.

 • Utvikling | Vårt heleide utviklingsselskap har lang erfaring med utvikling av egne vind- og vannkraftressurser i Norge og Sverige.
 • Produksjon | Vårt heleide produksjonsselskap eier anlegg for produksjon av fornybar energi i Norden.
 • Drift | Driftsselskapet (som vi eier 60 prosent av) har en skalerbar driftsplattform.

Med oppkjøpet av Captiva Group fikk Cloudberry tilført viktige ressurser innen utvikling og drift av produksjonsanlegg innen fornybar energi i Norden.

Utvikling

 • Utvikler vannkraftverk og vindparker fra identifisering til byggeklart prosjekt
 • Samarbeider med kvalifiserte leverandører og partnere på utbygging, noe som begrenser kostnader og risiko
 • Velger fra prosjekt til prosjekt om å selge ut eller beholde kraftverk i portefølgen
Bruk denne Nessakraft
Nessakraft under bygging.

Produksjon

 • Eier vindparker og vannkraftverk i produksjon
 • Optimaliserer porteføljens produksjon gjennom geografisk diversifisering og en god balanse mellom vann- og vind
 • Inntekter fra salg av egen kraftproduksjon, el-sertifikater og opprinnelsesgarantier
 • Selger kraften dels på langsiktige faste kraftkjøpsavtaler (PPA) og dels i spotmarkedet
HUG00574
Produserende vannkraftverk.

Drift

 • Tilbyr en førsteklasses datadrevet tjenestepakke for drift av vannkraftverk og vindparker
 • Sikrer effektiv drift av kraftverk som eies av Cloudberry, og tilbyr tjenester til tredjeparter
 • Sirkulerer data og erfaring fra drift av kraftverk tilbake til Cloudberrys utviklingsportefølje og sikrer optimal utvikling av nye anlegg
 • Prioriterer videreutvikling av industrielle digitale løsninger som er skreddersydd for fornybar energi

Cloudberry har flere store prosjekter med fornybar energi i Norge og Sverige. En nærmere presentasjon av utviklings- og byggeprosjekter samt kraftverk i drift finner du her.

Kraften vi produserer, blir solgt fortløpende gjennom bilaterale avtaler eller på spotmarkedet Nordpool spot. Kraften leveres med el-sertifikater og opprinnelsesgarantier. Kraftverkene blir fjernstyrt fra driftssentre som vi driver selv eller i samarbeid med lokale partnere.