Vår forretningsmodell


Cloudberry er et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. En bærekraftig og lokal tilnærming er særegen for vår måte å jobbe på, sammen med en målsetting om langsiktig verdiskaping for interessentene.

Vi har en integrert forretningsmodell med to forretningssegmenter, «Utvikling» (Develop) og «Produksjon» (Production), som sikrer en enkel og åpen verdikjede.

Vårt forretningssegment - «Utvikling»

  • Utvikling av vann- og vindkraftverk fra start til byggeklart prosjekt
  • Innleie av eksterne byggetjenester fra partnere av høy kvalitet, for å sikre kostnadseffektivitet, kvalitet og en balansert risiko i utbyggingsfasen
  • Velger selektivt å selge eller beholde, helt eller delvis, prosjektene på individuell basis
Bruk denne Nessakraft
Nessakraft under bygging.

Vårt forretningssegment – «Produksjon»

  • Eier produserende vann- og vindkraftverk
  • Leier drift- og vedlikeholdstjenester fra partnere av høy kvalitet for å optimere produksjonen og sikre en dynamisk forretningsmodell
  • Optimaliserer produksjon fra porteføljen gjennom geografisk diversifisering og en balansert vekting mellom vann- og vindkraft
  • Inntektene genereres hovedsakelig fra salg av kraftproduksjon, el-sertifikater og opprinnelsesgarantier
  • Deler av kraftsalget vil være basert på langsiktige kjøpsavtaler med fast pris (power purchase agreements), mens resterende kraftsalg vil være eksponert for strømpriser i spotmarkedet
  • En velutviklet utviklingsportefølje og organisasjon som sikrer tilgangen til eksklusive prosjekter både internt (Utvikling), men også eksternt i vårt lokalmarked.
HUG00574
Produserende vannkraftverk.

Balanse og diversifisering

Organisk prosjektutvikling er kjernen i vår forretningsmodell. Vanligvis starter prosessen som en dialog med grunneier og lokale myndigheter, hvor langsiktige og verdiskapende prosjekter diskuteres. Utviklingsfasen går over i den aktive eierfasen når vi sammen med våre partnere har bygget et vind- eller vannkraftverk som produserer ren fornybar energi.

For å sikre diversifisering og balanse i porteføljen vår, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle og optimalisere vår eksisterende portefølje av vann- og vindkraftverk. Dette kan innebære fusjoner, oppkjøp og selektive salg. For å sikre dette gjør vi løpende vurderinger av for eksempel avkastningsmål, alternativ kapitalkostnad, porteføljemiks (vann og vind), geografisk sammensetning (Norge, Sverige, andre nordiske land), balansering av risiko, og kapitalallokering mellom enkeltprosjekter.

På denne måten er vi allerede godt i gang med en diversifisert vann- og vindkraftsportefølje bestående av utviklingsprosjekter og produserende kraftverk, som bidrar til både kortsiktig og langsiktig kontantstrøm.