Vår historia och affärsmodell


Cloudberry Clean Energy ASA (“Cloudberry”) bildades 2017. Vår affärsmodell omfattar tre segment: Development, Production och Operations.

 • Development | Ett helägt utvecklingsbolag med lång erfarenhet av att projektera vind- och vattenkraftverk i Norge och Sverige. Verksamheten bedrivs in-house och har haft en organisk tillväxt.
 • Production | Ett helägt bolag och aktiv ägare av vatten- och vindkraftverk i Norden.
 • Operations | Ett bolag som ägs till 60 procent av Cloudberry. Bolaget har en skalbar driftsplattform.

I och med förvärvet av Captiva Group förstärkte vi vår kapacitet vad gäller utveckling och drift av anläggningar för produktion av förnybar energi i Norden.

Development

 • Utvecklar vatten- och vindkraftsverk, från planering till byggstart.
 • Anlitar externa, välrenommerade byggföretag, vilket minimerar kostnaderna och riskerna.
 • Fattar beslut om produktionsanläggningar ska avyttras eller behållas.
Bruk denne Nessakraft
Nessakraft under byggnation.

Production

 • Ansvarar för driften av vindparker och vattenkraftverk.
 • Optimerar energiproduktionen från vår portfölj genom geografisk diversifiering och en lämplig balans mellan vatten- och vindkraft.
 • Intäkterna genereras huvudsakligen från försäljningen av el, elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Försäljningen baseras på långtidskontrakt Power Purchase Agreements (PPA) eller el som säljs på spotmarknaden.
HUG00574
Vattenkraftverk i produktion.

Operations

 • Erbjuder förstklassiga, datastödda tjänster för drift av vatten- och vindkraftverk.
 • Säkerställer effektiv drift av anläggningar som ägs av Cloudberry och erbjuder liknande tjänster till tredjepartsaktörer.
 • Data och erfarenheter från driften av produktionsanläggningarna samlas in och används vid utveckling av nya anläggningar.
 • Att vidareutveckla industriella digitala lösningar som är skräddarsydda för förnybar energi är ett område med hög prioritet.

Cloudberry driver flera viktiga projekt för produktion av förnybar energi i Sverige och Norge. Våra projekt som är under utveckling/uppförande samt de anläggningar som är i drift presenteras här.

Elkraften säljs fortlöpande genom bilaterala avtal eller på spotmarknaden Nordpool. Cloudberrys anläggningar är godkända för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier. Anläggningarna fjärrstyrs från driftcentraler, antingen av Cloudberry eller i samarbete med lokala leverantörer.