Hållbarhet


Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

På Cloudberry ser vi långsiktigt på allt vi gör. Vi värdesätter samarbete och har ett nära samarbete med våra kunder, anställda och aktieägare, samt med markägarna och de samhällen där vi är verksamma. Vi skapar värde tillsammans och delar rättvist med oss av resultatet av våra ansträngningar.

Det är med stolthet vi går i spetsen för omställningen till en mer hållbar framtid. Det gör vi genom att tillhandahålla förnybar energi – för dagens och morgondagens generationer. Vi utvecklar, äger och förvaltar vatten- och vindkraftverk på ett ansvarsfullt sätt.


Våra intressenter förväntar sig att vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de strängaste ESG-principerna (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), och vi förväntar oss inget mindre av oss själva, våra partners och våra leverantörer.

Vi är ett börsnoterat bolag i en hårt reglerad bransch, vilket innebär att våra resultat, våra affärsmetoder och vårt uppträdande kontinuerligt granskas. Vi motiveras med denna tillsyn, som inspirerar oss att ständigt bli bättre på det vi gör.

Vårt mål är att uppnå nettoutsläpp av koldioxid till år 2040


Ett hållbart samhälle

Vi vill driva samhällsutveckling. Genom att tillhandahålla förnybar energi för dagens och morgondagens generationer driver vi på omställningen till en hållbar framtid. De globala koldioxidutsläppen måste minska och då behövs förnybar energi. Vi inser dock att det finns ett samband mellan tillväxt och miljöpåverkan. När vi bygger nya anläggningar påverkas den biologiska mångfalden, naturområden och människors levnadsförhållanden. Vi är medvetna om dessa risker och gör alltid en bedömning av alla dessa aspekter. Vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar och vi inser behovet av att kontinuerligt utveckla våra metoder för att säkerställa att hållbarhet förblir en viktig aspekt i alla våra processer. Vi vet att de beslut vi fattar under resans gång gör skillnad och vi tar ansvar. Vårt mål är att uppnå nettoutsläpp av koldioxid till år 2040 och vi arbetar utifrån ESG-kriterierna för hållbarhet – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – i allt vi gör.

Sustainability Report