Valgkomiteen


Valgkomiteen til Cloudberry Clean Energy ASA består for tiden av følgende tre medlemmer:

• Morten S. Bergesen (leder)

• Joakim Gjersøe

• Henrik Lund

Dersom aksjonærer ønsker å foreslå kandidater som medlem til styret til Cloudberry Clean Energy ASA, er frist for å melde fra valgkomiteen 29. mars 2023. Begrunnede forslag kan sendes på e-post til: contact@cloudberry.no, merket Valgkomiteen.