Vil du være en viktig bidragsyter i et vekstselskap innen fornybar energi?


Cloudberry er i sterk vekst og ønsker i løpet av 2021 å gjennomføre en full børsnotering. Etter noteringen på Oslo Børs Merkur Marked i april 2020 har Cloudberry kjøpt 14 vannkraftverk, en vindutvikler og et større offshore-prosjektet. Cloudberry's strategi er bærekraftig vekst, optimalisering og langsiktig verdiskaping for våre interessenter. Har du et engasjement for fornybar energi og det grønne skiftet, samt en sterk faglig tyngde, da er dette en unik mulighet.

Cloudberry søker en person til stillingen som Group Accounting Manager.

Du vil bli en sentral ressurs i selskapet og samarbeide tett med CFO, samt med de andre på kontoret, som består av et team på seks personer i Oslo. Du vil være en nøkkelperson i å følge opp eksterne samarbeidspartnere som blant annet revisor og regnskapsførere (Norge og Sverige).

Ansvarsområde:

 • konsolidering og rapportering i henhold til IFRS, både internt og eksternt
 • utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • oppfølging av eksterne regnskapsførere i Norge og Sverige
 • kontakt mot revisor
 • ansvar for skatt og avgift
 • ulike analyser
 • være en viktig bidragsyter i kommende børsnoteringsprosess samt påfølgende arbeidsoppgaver knyttet til Oslo Børs
 • delta i ulike forbedrings-/effektiviseringsprosjekter
 • ad-hoc oppgaver og bidrag der det måtte trengs


Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, gjerne med tillegg av MRR (Master i Regnskap og Revisjon)
 • min. 3 års erfaring fra et av de fire store revisjonsselskapene med børsnoterte klienter er ønskelig, alternativt at du har jobbet i en tilsvarende stilling i et børsnotert selskap
 • gjerne erfaring fra/med kraftbransjen
 • solid kompetanse på konsolidering og IFRS
 • god systemkompetanse og -interesse
 • flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du være faglig trygg og selvstendig, men også en positiv bidragsyter til fellesskapet. Du må ha stå-på vilje og kunne brette opp ermene for at teamet skal komme i mål både med store og små oppgaver. Du må ha evne til å dykke ned i detaljene, men også løfte blikket og ha en sterk forretningsforståelse. At du er positiv og løsningsorientert, tydelig og initiativrik er viktige suksesskriterier. Det samme er evnen til å kunne kommunisere og samarbeide effektivt og godt.

Vi tilbyr:

 • en selvstendig stilling hvor du blir en viktig bidragsyter i et selskap i vekst i en viktig og fremtidsrettet bransje
 • et svært hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger og flotte moderne kontorer sentralt beliggende på Oslo Vest
 • konkurransedyktige betingelser
 • store faglige utfordringer


Da vi per i dag er mange menn i selskapet, ønsker vi spesielt å inspirere kvinner til å søke.

Tiltredelse vil bli så raskt som mulig, men vi tilpasser oss den rette kandidaten.

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst ta kontakt med Fabi ved Helena Weiergang Einerkjær, 957 72 052, eller Camilla Lehne, 930 06 255.

For å søke gå inn her https://fabi.recman.no/job.php?job_id=169645

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!