Sverige varsler nytt havvind-grep


Vår Chief Development Officer Tor Arne Pedersen blir intervjuet i dagens E24 om at Sverige vil gjøre havvind mer attraktivt for utbyggerne

Tirsdag sendte den svenske regjeringen ut på høring et forslag om å minske kostnaden for å koble havvind til kraftnettet. Grepet vil gjøre havvind mer gunstig for utbyggere. "Det er også veldig mye grunt vann i Østersjøen, og hvis andre tar en del av regningen for infrastrukturen, så anser vi at alle de prosjektene vi har jobbet med i Sverige vil representere en vesentlig verdi for oss", sier Tor Arne til E24. Videre sier han "Når myndighetene med denne ordningen reduserer investeringskostnadene med kanskje 10 til 20 prosent, så sier det seg selv at det er gunstig".

Les hele artikkelen her