Samrådsstart för ny vindkraftspark Björnetjärnsberget, Eda kommun


31. August 2021: Cloudberry Wind AB planerar att bygga en vindkraftspark i Eda kommun. Nu startar samrådet för vindkraftsparken.

Vindparksprojektet innebär möjligheter för Eda kommun
Prosjektet heter Björnetjärnsberget och ingår i Eda kommuns vindbruksplan. Projektet är inkluderat i Ellevios plan för nätutbyggnad i västra Värmland. Att bygga vindkraftsparken skapar stora möjligheter för Eda kommun och västra Värmland med avseende på lokal utveckling och jobbmöjligheter. Projektet kan också komma att innebära ett förbättrat regionnät.

Björnetjärnsberget projekt tar nu ett formellt steg framåt när samrådet påbörjas inom kort. Myndigheter, allmänhet och särskilt berörda som vill ge sina synpunkter på vindkraftsparken har möjlighet att tycka till om förslaget. På grund av rådande pandemi kommer samrådet hållas digitalt, och berörda parter kommer att bjudas in.

Upp till 18 vindkraftverk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av hushållsel för cirka 35 000 småhus.

«Att skapa långsiktigt hållbart värde för våra intressenter är viktigt för oss, därför strävar vi efter att samarbeta med lokala aktörer. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden vi verkar, nu i Eda kommun», säger projektledare Elisabet Wahlstedt, Cloudberry Wind AB.

For mer information, ta kontakt med:
Tor Arne Pedersen, projektutvecklingschef, tap@cloudberry.no
Elisabet Wahlstedt, projektledare, +46 54 771 6806, ew@cloudberrywind.se

About Cloudberry
Cloudberry is a renewable energy company operating in the Nordics and in accordance with local tradition. The company owns, develops, and operates hydropower plants and wind farms in Norway and Sweden.

Cloudberry is powering the energy transition to a sustainable future by providing new renewable energy today and for future generations. The company believes in a fundamental long-term demand for renewable energy in Europe. With this as a fundament, Cloudberry is building a sustainable, scalable, efficient, and profitable platform for creation of shareholder value.

Cloudberry`s shares are traded on Oslo Stock Exchange’s main list (Oslo Børs), supported by strong owners and led by an experienced team and board. The Company is located in Oslo, Norway (main office) and Karlstad, Sweden. To learn more about Cloudberry, go to www.cloudberry.no.