Vår bærekraftrapport 2020


Når du utvikler, eier og drifter vann- og vindkraftverk som gir fornybar energi til nåværende og fremtidige generasjoner slik som Cloudberry gjør, da tenker vi bærekraft i alt vi gjør. Det betyr ikke at vi ikke streber etter måter å forbedre oss på.

Les mer om vår tilnærming i vår siste bærekraftrapport -en virtuell og digital rapport, selvfølgelig.

Cloudberry Sustainability report 2020 (pdf)