NVE: Potensiale for ny vannkraft er 23 TWh


NVE anslår at det realistiske potensiale for ny vannkraft i Norge er 22,7 TWh, tilsvarende 17 prosent av det norske kraftforbruket i fjor. Av dette er 15,1 TWh nye vannkraftverk, mens 7,6 TWh kan hentes fra opprustning og utvidelse.

Cloudberry har en tydelig ambisjon om å være en del av den fornybare energien vannkraften som skal utvikles i Norge fremover. Les mer her https://www.europower-energi.no/vannkraft/nve-potensiale-for-ny-vannkraft-er-23-twh/2-1-888228