Innkalling til ekstraordinær generalforsamling


Cloudberry Clean Energy AS avholder ekstraordinær generalforsamling 17. juni 2020 klokken 14:00 CEST i lokalene til selskapet i Frøyas gate 15, 0273 Oslo.

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Som en følge av myndighetenes oppfordringer knyttet til å redusere spredning av koronaviruset oppfordres aksjonærene til å delta ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks.

Informasjon og relevante dokumenter finner du på www.cloudberry.no

Cloudberry Notice of EGM 17 June 2020 (pdf)

Om Cloudberry

Cloudberry Clean Energy AS (“Cloudberry”) er et nordisk energiselskap som produserer ren fornybar energi for kommende generasjoner. Cloudberry eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet har en langsiktig vekststrategi med fokus på ansvarlig verdiskaping for sine interessenter, og benytter den beste tilgjengelige teknologien for å optimalisere effektiv og bærekraftig produksjon og utvikling. For mer informasjon se www.cloudberry.no