Marker vindpark viktig for ny, nordisk storsatsning


Vindparkprosjektet i Marker kommune sto ferdig i 2019 bestående av 15 turbiner med en totaleffekt på 54 megawatt (MW) og en årsproduksjon på 193 gigawatt timer (GWh). Det var selskapet Scanergy som stod for utbyggingen og eide prosjektet fram til ny eier tok over. I dag er Scanergy AS blitt en del av det børsnoterte selskapet Cloudberry Clean Energy AS, et selskap som satser stort innen vind- og vannkraft i Norden.

Les mer i artikkelen fra Marker Kommunes informasjonsbrosjyre juli 2020.

Marker Kommune Magasin Juli 2020 (pdf)

https://issuu.com/bk.no/docs/a...

Marker Kommune magasin Juli 2020
Forside Marker Kommune magasin juli 2020