Gi dine innspill til valgkomiteenCloudberry Clean Energy ASA

Det er valgkomiteen i Cloudberry som innstiller forslag på nye styremedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen ønsker innspill til aktuelle kandidater. Disse må være skriftlige og begrunnet, og kan sendes på epost til contact@cloudberry.no.

Frist for å komme med innspill er 31. januar 2022. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort 3 uker før den ordinære generalforsamling 28. april 2022.

Valgkomiteen består av Morten Bergesen (leder), Kim Wahl og Henrik Lund.