Cloudberry blir et integrert nordisk energiselskap


28.mars 2020: Produksjonsselskapet Cloudberry Clean Energy AS, utviklingsselskapet Scanergy AS og infrastrukturfondet CB Nordic Renewable & Infrastructure Fund I AS er sammenslått og har blitt et integrert nordisk energiseslskap.

Cloudberry Clean Energy AS vil dekke hele verdikjeden for vannkraft og vindkraft og har produksjon og utviklingsprosjekter i både Norge og Sverige.

Les mer om nye Cloudberry i denne artikkelen fra Europower Energi, mars 2020.

Europower Energi mars 2020 fusjon artikkel