Cloudberry har inngått et eksklusivt partnerskap for bygging og drift av 100 MW vindkraft i Sverige


Cloudberry Clean Energy AS og Downing LLP har inngått et eksklusivt partnerskap for bygging og drift av 100 MW vindkraft i Sveriges største innsjø Vänern. Prosjektet vil gi en årlig produksjon på omkring 350 GWh og dekke forbruket til ca. 20 000 husstander.

Cloudberry er en av de første aktørene som har utviklet et gruntvannsprosjekt i Sverige, og har de siste årene utviklet et 100 MW offshore prosjekt i Vänern. Nå skal Cloudberry sammen med Downing bygge et vindkraftverk i Vänern.

"Vi er veldig glade for å samarbeide med en så erfaren infrastrukturinvestor som Downing LLP, som hadde det beste budet i konkurranse med andre investorer. Prosjektpartnerskapet er et viktig skritt mot å oppfylle Cloudberrys vekstambisjoner innen vindkraft på grunt vann. Det viser også vår evne til å realisere betydelig verdi fra vår store pipeline av prosjekter under utvikling, sier daglig leder Anders Lenborg.

"Vi startet opp prosjektet for 10 år siden og gjennom årenes løp har effektiviteten på vindturbiner redusert produksjonskostnadene (LCOE) nok til at vi kan bygge vindkraft på grunt vann i Sveriges største innsjø Vänern uten subsidier", sier Tor Arne Pedersen, utviklingsansvarlig i Cloudberry.

Cloudberry har utviklet en unik og kostnadseffektiv løsning for fundamentering i grunt vann. Store deler av Østersjøen er gruntvannsområder og representerer et enormt potensial for vindkraft. Bare i Sverige viser en utredning fra EU et potensial på 20 000 MW.

"Vi har et klart mål om å utvikle 2 500 MW innen 2030, og har etablert en rekke grunt vann prosjekter i Østersjøen hvor vi vil nyttiggjøre oss de erfaringer vi høster i Vänern", sier Tor Arne Pedersen.

Estimerte verdirealisering for utviklingen av prosjektet på 100 MW er omlag NOK 3 millioner per MW inkludert prosjektkostnader. Rundt en tredjedel av kontraktsverdien forventes å bli betalt i første halvår 2021 (nettbekreftelse ellers ingen justeringer), mens gjenværende beløp utbetales ved driftsstart som ventes i 2023/2024.

Partene har til hensikt å signere en aksjekjøpsavtale (SPA) innen utgangen av dette året.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Anders Lenborg, CEO, +47 934 13 130, al@cloudberry.no
Christian Helland, CVO, +47 418 80 000, ch@cloudberry.no
Tor Arne Pedersen, CDO, +47 488 95 692, tap@cloudberry.no

About Cloudberry Clean Energy

Cloudberry Clean Energy AS is a Nordic renewable energy company. We own, develop and operate hydro power plants and wind farms in Norway and Sweden. Our purpose is to provide clean renewable energy for future generations, developing a sustainable society for the long term and creating value for our stakeholders. We believe in a fundamental long-term demand for renewable energy in the Nordics and Europe. Our purpose shapes every aspect of how Cloudberry operates.

Cloudberry has a strong commitment to local communities. Our integrated value chain approach ensures local presence and optimisation of stakeholder alignment and value creation. Our long-term growth strategy rests upon our ability to create value for stakeholders, and our ability to use the best possible technology available, bring down costs, improve sustainability and make an important contribution to the necessary European energy transition. We will realise growth through organic greenfield development and by taking part in structural development of the Nordic renewable energy industry.

We are a public Merkur Market company supported by strong owners and led by an experienced management team and board. Our offices are in Oslo, Norway (main office) and Karlstad, Sweden. To learn more about Cloudberry, go to www.cloudberry.no.

Photo: Lake Vänern, David J