To nye styremedlemmer


Ekstraordinær generalforsamling har vedtatt to nye styremedlemmer.

I forbindelse med at Cloudberrys virksomhet har utviklet seg til å dekke et større virksomhetsområde og at selskapet er notert på Merkur Market Oslo Børs, ønsket styret å utvide med to nye styremedlemmer. I samsvar med styrets forslag ble Liv Lønnum og Benedicte Fossum valgt inn i selskapets styre, begge for to år av gangen.

For detaljer se https://www.cloudberry.no/om/styre