Vi producerar förnybar energi till kommande generationer.


Mer information
293 GWh
Levererat YTD
1.01 kWh
Levererat YTD per aktie
65 050 tCO2e
Sparat
223 gCO2e
Sparat per aktie
293 GWh
Levererat YTD
1.01 kWh
Levererat YTD per aktie
65 050 tCO2e
Sparat
223 gCO2e
Sparat per aktie

Om oss


Cloudberry är ett nordiskt företag inom förnybar energi som äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige, Norge och Danmark.

Vi värdesätter samarbete och utvecklar våra projekt och vår verksamhet långsiktigt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, anställda och aktieägare, samt med markägarna och de samhällen där vi är verksamma.

Vi bygger vår verksamhet på lång sikt. Vi producerar förnybar energi för alla.

Subscribe to our newsletter

Press releases, stock exchange announcements and other news

Läs mer

Se film om hvordan turbinene i Odal ble bygd

Nyheter