Småkraftsamling hos Cloudberry


I dag møttes småkraftbransjen til et seminar i Cloudberry sine lokaler, i regi av Småkraftforeninga, Captiva Asset Management og Cloudberry Clean Energy.

Tema for dagen var mange, deriblant fokus på å løfte frem det lokale, norske eierskapet til vannfallene i småkraften. Rein Husebø, Forte Vannkraft, oppsummerte forrige høsts kamp mot grunnrenteskatten, Olav Botnen, Wattsight tok oss igjennom markedsutsikter og forventet høyere kraftpris og vår daglig leder Anders Lenborg delte sine erfaringer med å gå på børs. For øvrig stod også andre viktige temaer på dagens agenda, som bærekraft og konsesjonsbehandling i bransjen.

Det var et meget godt oppmøte og engasjement, med positive diskusjoner blant deltagerne.

Flere meldte tilbake at vi gjerne arrangerer liknende seminar igjen om ett år. Vi har derfor nå en ambisjon om å gjenta dagens suksess, og vil fremover samle småkraftbransjen til en årlig seanse slik som i dag.

Vel blåst Småkraftforeninga, Captiva og Cloudberry!

Olav Botnen
Rein Husebø
Knut Olav Tveit
Anders Lenborg
Auditoriet forsamlingen