Cloudberry kjøper Usma Kraft i Selbu


Oslo, Norge, 20 august 2021: Cloudberry Clean Energy AS (“Cloudberry”) har inngått avtale om å kjøpe alle aksjer i Usma Kraft, et vannkraftselskap i Selbu kommune i Trøndelag. Dette oppkjøpet er en del av Cloudberrys vekststrategi i Norge og Norden. Cloudberry er et børsnotert selskap som eier og utvikler vannkraftverk, og drifter vann- og vindkraft i Norge og Sverige. Selskapet er notert på Oslo Børs og har store, norske investorer på eiersiden.

Usma Krafts vannkraftverk er lokalisert i Selbu kommune i Trøndelag, og utnytter tilsiget fra Usma og Gardåa, som er sidearmer i Neavassdraget. Inntaket til kraftverket er plassert i Usma. Årlig produksjon er ca. 25.5 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til 10 200 elbiler. Kraftverkets installerte effekt er på 9 MW.

«Vi er godt fornøyde med kjøpet. Vi er stolte over å få bli eiere av Usma Kraft, og takknemlige overfor Trønderenergi for måten de har ledet prosessen. Vannkraftverket oppfyller alle våre krav til miljø, bærekraft og forhold til samfunnet rundt (ESG) og vil levere bærekraftig og fornybar kraft i generasjoner fremover. Vi ser frem til videreutvikling og drift av kraftverket i godt samarbeid med våre lokale partnere» sier Anders Lenborg, administrerende direktør i Cloudberry.

TrønderEnergi AS er majoritetseier i Usma kraft, og har ledet prosessen for selgerne.

“Usma kraftverk er et solid kraftverk som over tid har vist evne til å produsere fornybar energi på godt vis og med gode resultater. Kraftverket er som skreddersydd for Cloudberry og vil bli en viktig «byggekloss» når vi nå skal vokse videre. Vi har allerede identifisert muligheter som kan øke produksjonen i anlegget» sier Jon Gunnar Solli, direktør for drift i Cloudberry.

«Vi er stolte over det vi og de øvrige eierne har oppnådd med Usma kraftverk. Sammen har vi utviklet Usma til en moderne og effektiv produsent av fornybar energi. I TrønderEnergi-porteføljen blir Usma et lite kraftverk, og da Cloudberry kom på banen og ønsket å kjøpe, var timingen, kjøperen og prisen riktig for oss», sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

Transaksjonen blir gjennomført 20. august 2021.

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider og IR side www.cloudberry.no eller kontakt:
Jon Gunnar Solli, COO, +47 970 38 507, jgs@cloudberry.no
Christian Helland, CVO, +47 418 80 000, ch@cloudberry.no
Suna Alkan, CSO, +47 913 02 907, sa@cloudberry.no

Om Cloudberry

Cloudberry Clean Energy ASA produserer fornybar energi og eier, utvikler og drifter vannkraftanlegg og vindkraftparker i Norge og Sverige. Selskapet ble etablert i Norden, og har solide røtter i lokal kultur og tradisjoner.

Cloudberry er overbevist om at det vil være et stort behov for fornybar kraft i overskuelig fremtid, både her hjemme, men også i resten av Europa. Dette ligger til grunn når selskapet utvikler sin virksomhet og sine kraftverk, som skal være bærekraftige, lønnsomme, skalerbare, og en god arbeidsplass og nabo i nærmiljøet.

Cloudberry er notert på hovedlisten ved Oslo Børs. Selskapet er støttet av sterke eiere og er ledet av et erfarent styre og ledergruppe. Firmaet har hovedkontor i Oslo, Norge og et kontor I Karlstad, Sverige. For mer informasjon gå til www.cloudberry.no.


This information constitutes insider information and is subject to the disclosure requirements pursuant to Regulation EU 596/2014 (MAR) article 17, cf. section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. This stock exchange announcement was published by Suna F. Alkan, Chief Sustainability Officer, Cloudberry Clean Energy ASA, on 20 August 2021 at 12:15 CEST.