Cloudberry Clean Energy er Norges første børsnoterte småkraftutbygger


Småkraftnytt 23. juni 2020 : Norges første børsnoterte småkraftutbyggere er i gang. 293 aksjonærer har allerede tegnet seg for å bli en del av det grønne skiftet.

"Vi er et norsk initiativ og har troen på å gjøre fornybar kraftproduksjon tilgjengelig for investorer i aksjemarkedet - både små og store. Vi er genuint opptatt av det grønne skiftet og ønsker å bidra med verdiskaping lokalt og for våre eiere. Våre ambisjoner er å ha en betydelig lønnsom vekst fremover" sier Anders Lenborg, administrerende direktør i Cloudberry.

Les mer i utgaven til Småkraftnytt Nr. 2 2020:

https://www.smakraftforeninga....