Cloudberry kjøper seg inn i norsk vannkraftportefølje


Oslo, 24 Juni 2020: Cloudberry Clean Energy AS har i dag signert en aksjekjøpsavtale med en eierandel på 34%.

Selskapet eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige og har en nordisk vekststrategi. I dag offentliggjorde selskapet et betydelig kjøp av norske vannkraftverk med en årlig samlet produksjon på om lag 85 GWh. Dette vil øke Cloudberrys forventede årlige produksjon fra 53 til 138 GWh i 2021, det vil si en produksjonsøkning på 260 prosent.

For mer informasjon vennligst se vedlagt børsmelding.

Cloudberry Clean Energy AS 24 June 2020 Børsmelding (pdf)

Om Cloudberry
Cloudberry er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Vårt oppdrag er å produsere fornybar energi for kommende generasjoner, med en ambisjon om å utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter. Vi tror på en langsiktig etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. Oppdraget vårt danner grunnlaget for alt vi gjør.

I Cloudberry har vi et sterkt engasjement for lokalsamfunn, og en vekstrategi tuftet på langsiktige løsninger. Strategien bygger på vår evne til å skape verdier for våre interessenter, og vår evne til å benytte den beste tilgjengelige teknologien. Vi holder løpende fokus på kostnader og optimal drift. Gjennom bærekraftig utvikling og drift vil vi gi et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Vi skaper vekst gjennom organisk utvikling av nye prosjekter, og ved å ta del i den strukturelle utviklingen av den nordiske kraftsektoren.

Vi er støttet av sterke eiere og ledet av et erfarent styre og en dyktig ledergruppe. Vi er notert på Merkur Market Oslo Børs med ticker CLOUD-ME. Våre kontorer er i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige. For mer informasjon, besøk oss på www.cloudberry.no