Cloudberry signerer intensjonsavtale og inviterer i dag til en virtuell investorpresentasjon


Oslo, 28. mai 2020: Cloudberry er et nordisk energiselskap. Selskapet leverer vekst og verdiskaping gjennom å eie, drifte og utvikle vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Cloudberry hadde sin første handelsdag på Merkur Market Oslo Børs 2. april i år.

Ledelsen ved daglig leder Anders Lenborg, Chief Sustainability Officer Suna Alkan og Chief Value Officer Christian Helland vil i dag legge frem selskapets driftsstatus og strategi.

«Cloudberry har en vekststrategi. Vår nåværende organiske og ikke-organiske portefølje består av vann- og vindkraftverk og representerer et betydelig vekst- og markedspotensial, som strekker seg fra utviklingsprosjekter til energiproduksjon. I løpet av de siste månedene har vi fortsatt våre byggeprosjekter og vi har signert en intensjonsavtale om oppkjøp av en diversifisert portefølje med en årsproduksjon på rundt 100 GWh vannkraft. Dette viser vår evne til å utvikle nye prosjekter organisk og samtidig vokse gjennom ikke-organiske oppkjøp» sier daglig leder i Cloudberry, Anders Lenborg.

Intensjonsavtalen tilsvarer mer enn det dobbelte av den nåværende porteføljen, som utgjør en årsproduksjon på 53 GWh. Denne avtalen markerer også en felles ambisjon om å danne et langsiktig samarbeid mellom motparten og Cloudberry. De endelige avtalene skal etter planen undertegnes i tredje kvartal 2020, etter styregodkjennelse fra begge parter.

«Vi har gjennom Covid-19-utbrudded ivaretatt helse og sikkerhet for våre ansatte, samarbeidspartnere og øvrige interessenter, samtidig som vi har hatt kontinuitet i kraftleveransene. Virusutbruddet har hatt begrenset innvirkning på virksomheten vår. Vi skal fortsette arbeidet for å skape langsiktig verdi for interessentene våre. Vi skal samtidig gjøre vårt for å motvirke de globale klimautfordringene ved å øke tilbudet av fornybar energi og bidra til lavere CO2-utslipp» fortsetter Lenborg.

Den virtuelle presentasjonen finner sted i dag 28. mai kl. 10.00.

Bruk denne lenken for å få tilgang til den virtuelle presentasjonen: https://cloudberry.eventcdn.net/20205/

Innringingsnummer for deltakere:
Norge: +47 21 95 63 42
PIN-kode for deltaker: 656928

Investorpresentasjonen holdes på norsk, og etterfulgt med anledning til å stille spørsmål.

Informasjon for investorer og annen informasjon om selskapet finner du på vårt nettsted: www.cloudberry.no

Om Cloudberry
Cloudberry er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Vårt oppdrag er å produsere fornybar energi for kommende generasjoner, med en ambisjon om å utvikle et bærekraftig samfunn og skape verdier for våre interessenter. Vi tror på en langsiktig etterspørsel etter fornybar energi i Norden og Europa. Oppdraget vårt danner grunnlaget for alt vi gjør.

I Cloudberry har vi et sterkt engasjement for lokalsamfunn, og en vekstrategi tuftet på langsiktige løsninger. Strategien bygger på vår evne til å skape verdier for våre interessenter, og vår evne til å benytte den beste tilgjengelige teknologien. Vi holder løpende fokus på kostnader og optimal drift. Gjennom bærekraftig utvikling og drift vil vi gi et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Vi skaper vekst gjennom organisk utvikling av nye prosjekter, og ved å ta del i den strukturelle utviklingen av den nordiske kraftsektoren.

Vi er støttet av sterke eiere og ledet av et erfarent styre og en dyktig ledergruppe. Vi er notert på Merkur Market Oslo Børs med ticker CLOUD-ME. Våre kontorer er i Oslo (hovedkontor), Norge, og Karlstad, Sverige. For mer informasjon, besøk oss på www.cloudberry.no