Älgfallet

(Bilden är från vindkraftsparken Hån, Årjängs kommun)

I samverkan med Sveaskog undersöker Cloudberry Wind möjligheten för en vindpark i östra delen av Nora kommun. Projektet som kallas vindpark Älgfallet ligger delvis inom utpekat område för Riksintresse Vindbruk, och dikt an Lindesbergs kommungräns. Projektområdet som är cirka 530 hektar stort är dessutom i direkt närhet till en vindkraftspark som Cloudberry Wind bygger just nu, Munkhyttans vindpark, med 3 turbiner. Munkhyttans vindpark ligger i Lindesbergs kommun.

Projekt vindpark Älgfallet är i en mycket tidig fas, där vi precis har börjat undersöka förutsättningarna i området. Det är lång tid kvar tills detta projekt eventuellt blir byggt, först ska det igenom den gedigna tillståndsfasen som gäller för alla vindkraftsprojekt i Sverige. Närheten till Munkhyttans vindpark innebär fördelar för en eventuell byggnation och drift av vindpark Älgfallet, och samarbetet mellan Cloudberry Wind och Sveaskog tror vi kan generera ytterligare mervärden.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information.

För frågor om vindkraft och projektet, kontakta Elisabet Wahlstedt, projektledare Cloudberry, ew@cloudberrywind.se, 054-7716806
För frågor gällande Sveaskogs markanvändning, kontakta Tomas Fransson, vindkraftsansvarig Sveaskog. tomas.fransson@sveaskog.se, 08-655 90 81

240423 Nora utredningsomrade

Fakta

Kommun Nora kommun
Turbiner Max 11
Totalhöjd Max 300 meter
Förväntad produktion ca 275 GWh årligen
Projektyta ca 530 hektar
Fastighetsägare Sveaskog
Nätägare Vattenfall
Status Projektutveckling, tidig fas

Preliminär tidsplan projekt Älgfallet

Tidslinje älgfallet