Munkhyttan vindpark

Ny byggs Munkhyttan vindpark

Cloudberry tog nyligen ett investeringsbeslut att bygga Munkhyttan vindpark utanför Lindesberg. Tre turbiner om vardera 6.2 MW, de största i länet, möjliggör en årsproduktion om hela 60 GWh – vilket motsvarar den genomsnittliga förbrukningen för 12 000 hushåll.


2021 blev tillståndet klart att bygga en vindpark med tre turbiner nära Munkhyttan. Cloudberry äger projektet sedan februari 2022 och nu i augusti 2023 kommer bygget att inledas. Cloudberry är ett nordiskt energibolag som äger, utvecklar och driver förnybar elproduktion för att möta samhällets stora och akuta behov av fossilfri el. Med kontor i bl.a. Eskilstuna och Karlstad utvecklar vi projekt som kan bidra till att stärka elförsörjning och omställningen i Bergslagens och hela elprisområde SE3.

Lindesbergs kommun förbrukar nästan fyra gånger mer el än som produceras. Med satsningen på Munkhyttan vindpark får länet, och Lindebergs kommun, på ca 18 månader, 60 GWh ny lokal förnybar kraftproduktion på plats. För att sätta det i perspektiv så motsvarar årsproduktionen från bara dessa tre vindkraftverk cirka en fjärdedel av Lindesbergs egen nuvarande elproduktion, som kommer både från sol, vatten och kraftvärme. Nu får Lindesbergs kommun snart sin första vindpark, ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan.

Vindkraftutbyggnaden i Örebro län har hittills mest skett i de södra länsdelarna. Men i och med vindkraftens snabba teknikutveckling med färre, men större verk, öppnar det upp sig möjligheter för nya platser, inte minst i de norra länsdelarna. Detta är mycket betydelsefullt både för samhället omställning och företagens konkurrenskraft. Örebro län har enligt den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad en potential för ca 2,5 TWh vindkraft, mot dagens produktion om 0,66 TWh (2021).

Landbaserad vindkraften har en central roll för samhällets omställning det närmaste decenniet, där industrins elektrifiering gör att elbehovet kommer att öka markant. Prognoser från Svenska kraftnät pekar mot risk för underskott om bara fyra år – men samtidigt måste utbyggnaden ske på platser där det har en acceptabel påverkan på ekologiska och mänskliga intressen.

Under våren och sommaren 2024 kommer turbiner att installeras och hela vindkraftparken förväntas vara i full drift lagom till höst/vinter 2024, den tid på året då vindkraften producerar som mest.

Vad händer just nu?

Nu från andra halvan av april är det en intensiv period då de stora komponenterna: turbiner, blad och torn kommer till site. Transporterna sker tidigt på morgonen för att i möjligaste mån undvika trafikstörningar. Vi ber er visa hänsyn och följa anvisningar från transportledare. För aktuell trafikinformation se Trafikverket. Vi gör er även uppmärksamma på att området just nu är en byggarbetsplats där tunga fordon rör sig, vilket gör att allmänheten inte har tillträde.

Fakta

Kommun Lindesberg
Antal vindkraftverk 3
Tillverkare Vestas
Märkeffekt/turbin 6,2 MW
Byggnationstid 18 månader
Idrifttagning Höst/vinter 2024
Förväntad årsproduktion 60 GWh
Status Under byggnation

Frågor och svar

Infrastrukturprojekt som detta väcker nyfikenhet, intresse och kanske oro. Då är det viktigt att ha korrekt fakta. Det florerar ofta myter om vindkrafts påverkan på hälsa och miljö vilket kan skapa onödig oro. För vidare läsning rekommenderar vi pålitlig fakta från t.ex.

Vilket område rör det sig om?
På vindbrukskollen hittar du en interaktiv karta där du kan se området.

Vem äger parken och vem köper elen?
Cloudberrys affärsidé är att vara en långsiktig ägare av våra egna tillgångar, och det gäller även här. Cloudberry hade från början som idé att alla skulle kunna vara med och påverka bolagets och ta del av det vi skapar, därför är vi noterade på Oslobörsen där alla kan bli aktieägare. Elen säljer vi på den öppna marknaden via Nordpool, det är i nuläget det bästa sättet att bidra till det ansträngda läget både vad gäller effekt och elpriser.

Kommer parken vara subventionerad av skattemedel?
Nej. Landbaserad vindkraft är idag en av de allra billigaste sätten att producera el på, helt osubventionerad. Munkhyttan vindpark bär helt sina egna kostnader, även för anslutningen till elnätet. För att snabba på utbyggnaden av förnybar el fanns tidigare ett system med elcertifikat, men detta är inte längre aktuellt.

Hur säkerställer ni att parken inte kommer skada lokalt djurliv eller bullrar?
Tillståndet kommer med ett antal villkor där vi upprättar ett kontrollprogram för att säkerställa att vi uppfyller alla krav.

Kommer man kunna röra sig fritt i området, och plocka bär, jaga etc?
Vindparken innebär inte några inskränkningar i allemansrätten, eller andra e.v. rättigheter att använda marken.

Sebastian Prause

Sebastian Prause, Projektledare

054 - 771 68 07

sp@cloudberrywind.se