Simpevarp havsvindpark

Cloudberry Offshore Wind AB undersöker möjligheten för en havsbaserad vindkraftpark utanför Simpevarphalvön i Misterhult, Oskarshamn kommun, Kalmar län. En stark anslutningspunkt i kombination med bra vattendjup, lämpliga hamnar och en unik industriell energikompetens skapar goda förutsättningar för Sveriges första stora osubventionerade havsvindpark. Detta i en tid då energiförsörjningen och samhällets omställning är viktigare än någonsin.

Vindkraftpark Simpevarp beräknas producera 3 TWh el per år, motsvarande ca 2 % av Sveriges elanvändning. Det motsvarar elförbrukningen för ca 150 000 villor (baserat på att en genomsnittlig förbrukning om ca 20 000 kWh el per år) och skulle stärka Sveriges kraftbalans avsevärt.

Dessutom kan parken bidra till att stärka Oskarshamns vision om att bli ett svenskt energicentrum, där vindkraften kan bli en del av energiproduktionen i området. Det kan fortsatt stärka kommunens relevans inom energifrågor och därmed behålla lokal kompetens och skapa arbetstillfällen. Cloudberrys mål är även att hitta andra sätt som vindkraftparken kan jobba med lokala näringar, företag och initiativ, som kan gynna både ekosystem, natur, forskning och lokalinvånare.

Tillståndsprocessen startar i november 2022 i och med samrådet med Oskarshamns kommun, Borgholms kommun och Länsstyrelsen Kalmar. Samrådet med allmänhet, närboende och övriga berörda parter är planerat för vintern 2022-2023.

Mer information kommer på sidan inom kort.

Misterhultvindvildbeskärd

Fakta

Kommun Oskarshamns kommun & Borgholms kommun
Planerad effekt 800 MW
Planerad produktion 3 TWh
Antal verk Max 98 verk
Status Samråd inom tillståndsprocessen
DANIELKULIN CLOUDBERRY 060 A9984

Daniel Kulin, Projektledare

+46 76833 07 77

dk@cloudberrywind.se