Hån vindpark

DJI 0193
DJI 0081
DJI 0126
DJI 0014
20210825 110951
Bultkorg och armeringsjärn Instagram
DJI 0419

Om Hån vindpark

I augusti 2021 påbörjades byggnationen av Hån vindpark i Årjängs kommun. Vindkraftverken uppförs i Sverige men ska anslutas via en markförlagd kabel till det norska elnätet. Varför elproduktionen från Hån vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet.

Vi börjar med att uppföra vägar och därefter kranytor, fundament och det interna elnätet för vindparken. Vindkraftverken levereras under hösten 2022 och tog i drift redan i mitten av december samma år.

Cloudberry byggde parken och kommer även under driften ansvara för förvaltning av vindparken, vilket bland annat innebär att se till att tillstånd efterlevs och att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De fem vindkraftverken kommer årligen kunna förse knappt 15 000* hem med förnybar hushållsel (beräknat med att en villa har en annan typ av uppvärmning än direktverkande el och använder ca 5000 kWh/år).

Till hemsidan

Fakta

Kommun Årjäng
Antal vindkraftverk 5
Vindkraftverk Vestas V150
Rotordiameter 150
Märkeffekt/turbin 4,2 MW
Idrifttagning Q4 2022
Totalhöjd 200 m
Förväntad årsproduktion 74 GWh

Så här går processen till

Tidplan Byggnation

Kontaktpersoner

Cloudberry juni 2020 039 Edit

Sebastian Prause, projektledare

054-771 68 07

sp@cloudberrywind.se

Namn

Please enter your email so we can get in touch.

Please enter your comments.