Hån vindpark

Aktuell projektinformation


Det pågår stor anläggningsverksamhet med bland annat sprängning i området, på grund av det ber vi dig att vara extra uppmärksam när du rör dig i skogar i närområdet - för både er och vår säkerhet.

Vi förstår att det finns en stor nyfikenhet om vad som händer i projektet, men vi ber allmänheten att respektera detta.Vad händer i projektet?

Här kan du ta del av kommande projektaktiviteter.

Sverige

November 2021 -

På svenska sidan arbetar vi med att etablera det interna vägnätet och ska inom kort påbörja anläggningen av kranytor.

Norge

November 2021 -

I norge pågår både markarbeten för den planerade transformatorstation som ska uppföras samt etablering av kabelschaktet mellan norska gränsen och transformatorstationen. Transformatorstationen för Hån vindpark ska anläggas 1,7 km in från riksgränsen vid sidan av Marker vindparks transformatorstation.

DJI 0014
20210825 110951

Om Hån vindpark

I augusti 2021 påbörjades byggnationen av Hån vindpark i Årjängs kommun. Vindkraftverken uppförs i Sverige men ska anslutas via en markförlagd kabel till det norska elnätet. Varför elproduktionen från Hån vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet.

Vi börjar med att uppföra vägar och därefter kranytor, fundament och det interna elnätet för vindparken. Vindkraftverken levereras under hösten 2022 och tas i drift i slutet av samma år.

Cloudberry kommer att bygga parken och under driften ansvara för förvaltning av vindparken, vilket bland annat innebär att se till att tillstånd efterlevs och att upprätthålla kontakterna med markägare och myndigheter. De fem vindkraftverken kommer årligen kunna förse knappt 15 000* hem med förnybar hushållsel (beräknat med att en villa har en annan typ av uppvärmning än direktverkande el och använder ca 5000 kWh/år).

Till hemsidan

Fakta

Kommun Årjäng
Antal vindkraftverk 5
Vindkraftverk Vestas V150
Rotordiameter 150
Märkeffekt/turbin 4,2 MW
Idrifttagning Q4 2022
Totalhöjd 200 m
Förväntad årsproduktion 74 GWh

Så här går processen till

Tidplan Byggnation

Kontaktpersoner

Cloudberry juni 2020 039 Edit

Sebastian Prause, projektledare

054-771 68 07

sp@cloudberrywind.se

Malin Wahlman färg

Malin Wahlman, kommunikatör

054-771 68 05

mw@cloudberrywind.se

Namn

Please enter your email so we can get in touch.

Please enter your comments.