Vår strategi


Bærekraftig vekst, optimalisering og langsiktig verdiskaping for våre interessenter.

Vi har en langsiktig vekststrategi som bygger på vår evne til å skape verdier for våre interessenter. Vi benytter den beste tilgjengelige teknologien, med løpende fokus på kostnader og optimal drift. Gjennom bærekraftig utvikling og drift vil vi gi et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Vi skaper vekst gjennom organisk utvikling av nye prosjekter, og ved å ta del i den strukturelle utviklingen av den nordiske kraftsektoren.

Bærekraftig vekst

 • En aktiv eier som identifiserer, utvikler og forvalter lokale vann- og vindkraftverk
 • En skalerbar plattform som gir allmennheten mulighet til å bidra til bærekraftig vekst
 • Nytenkende og dynamisk organisasjon som søker ny teknologi og digitalisering for å skape en effektiv og bærekraftig verdikjede
 • Løpende fokus på å videreutvikle og styrke utviklingsporteføljen
 • Identifisere og følge opp vekstmuligheter gjennom fusjoner og oppkjøp


Optimalisering

 • Generere kortsiktig kontantstrøm fra produserende kraftverk, og langsiktig kontantstrøm fra utviklingsprosjekter
 • En partnerskapsmodell for bygging, drift og vedlikehold av kraftverk som bidrar til å sikre kvalitet og kapitaleffektivitet
 • Løpende fokus på kostnadseffektivitet og bruk av lokale ressurser
 • Porteføljeoptimalisering sikrer en god balanse og diversifisering av vann- og vind-ressurser i Norden
 • Benytte organisasjonens kompetanse og lange erfaring innen vind- og vannkraft til å skape både kortsiktige og langsiktige verdier

Verdiskaping

 • Bygge tillit og skape langsiktige verdier med en lokal og bærekraftig tilnærming
 • Samordne mål og interesser i hele verdikjeden
 • Tilgang til kapital, deling av verdier samt en investeringsmulighet innen vann- og vindkraft ved at Cloudberry er notert på Merkur Market Oslo Børs