Cloudberry tas opp til handel på Merkur Market 2.april


31. mars 2020: Cloudberry Clean Energy AS (“Cloudberry” eller “Selskapet”), et nyopprettet nordisk energiselskap, offentligjør i dag at selskapets aksjer tas opp til handel på Merkur Market under ticker CLOUD- ME fra 2.april, etter å ha gjennomført en vellykket emisjon på 158 millioner kroner.

Cloudberry i korte trekk:

 • Nordisk energiselskap og et resultat av sammenslåingen mellom tre selskaper; Scanergy AS, CB Nordic Renewable & Infrastructure Fund I AS og Cloudberry Asset Management AS
 • Bærekraftig vekst og verdiskaping gjennom egen prosjekt- og strukturell utvikling av nordisk vann- og vindkraftindustri
 • Har to produserende kraftverk og to kraftverk under bygging
 • Stor og diversifisert utviklingsportefølje
 • Bruttoproveny på 158 millioner kroner hentet for å finansiere investeringer i videre vekst og utvikling av kraftprosjekter
 • Ledelse med lang bransjeerfaring og solid støtte fra de opprinnelige investorene

Cloudberry eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet har en langsiktig vekststrategi med mål om å skape verdier for selskapets interessenter, benytte best tilgjengelig teknologi og kontinuerlig ha fokus på kostnader og optimal drift.

«Vi trenger fornybar energi for å møte klimautfordringen og drive langsiktig bærekraftig økonomisk vekst," sa Anders Lenborg, daglig leder og grunnlegger av Cloudberry. "Vi er en fremoverlent samarbeidspartner som er del av den europeiske energitransformasjonen. Vi utvikler og produserer fornybar energi i Norden ved bruk av en strategisk partnerskapsmodell, egen prosjektutvikling og porteføljeoptimalisering.»

Attraktiv forretningsmodell og markedsfundament

Cloudberry er det første børsnoterte energiselskapet i Norge som produserer fornybar energi fra vann og vind i Norden. Opptak til handel på Merkur Markedet gir investorer direkte eksponering til utvikling, drift og salg av kraftproduksjon i Norden og Europa. I dag er disse markedene dominert av offentlige aktører og private utenlandske fond.

"Vi etablerte Cloudberry for å ta det grønne skiftet på børs og være en del av energitransformasjonen som skjer i Europa. Norden har svært gode forutsetninger for vann- og vindkraft og har i tillegg stabile økonomiske og politiske forhold», sier Anders Lenborg. "Vi vil bruke moderne teknologi og vår industri erfaring til å skape langsiktig verdiskapning for våre interessenter."

Cloudberry har en integrert forretningsmodell basert på partnerskapsmodeller for bygging og drift. Dette bidrar til verdiskaping for Cloudberry og interessentene, og bidrar til en bedre fordeling av risiko, kostnader og kapitalbinding. Cloudberry er av den oppfatning at energitransformasjonen i Europa, sammen med økt kapasitet på kraftutveksling mellom Norden og Europa, vil føre til en vedvarende langsiktig økning i de nordiske kraftprisene.

Cloudberry har to produserende kraftverk i Norge, Finnesetbekken vannkraftverk og Røyrmyra vindpark. Bjørgelva Kraft og Nessakraft vannkraftverk er under utbygging med forventet driftsstart i fjerde kvartal 2020. I tillegg er Hån og Düvhallen vindparker i Sverige i ferd med å bli solgt i tråd med avtaler inngått før sammenslåingen.

Langsiktig perspektiv i en ekstraordinær kontekst

Utbruddet av Covid-19 har ført til en global og nasjonal krise og en uvanlig kontekst for mange mennesker. I tillegg påvirker lave kraft-, olje- og råvarepriser mange bedrifter, inkludert Cloudberry.

"Dagens situasjon er åpenbart ekstraordinær. Samtidig er den beste måten å komme seg gjennom denne krisen på å fortsette å bevege seg fremover og sikre at virksomheter og samfunn kan fungere på en best mulig, og i parallell med et bredt kollektivt ansvar for liv og helse. Cloudberry er et selskap som leverer samfunnskritiske tjenester uavhengig av konteksten man nå står overfor” sier Anders Lenborg, og legger til "vi er åpne for alle som ønsker å finne ut om deres vann- eller vindkraftverk kan ha fordel av å bli en del av et bærekraftig energiselskap i vekst".

Hvorfor investere

 • Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraft i Norden, med lokale og erfarne team i både Norge og Sverige
 • Unik eksponering i et attraktivt marked dominert av offentlige og utenlandske privateide selskaper
 • Langsiktig vekst og verdiskaping gjennom organisk prosjektutvikling og strukturell utvikling av den nordiske vann- og vindkraftindustrien
 • Bærekraftig, skalerbar, effektiv og lønnsom plattform for vekst
 • Stor utviklingsportefølje og flere attraktive oppkjøpsmuligheter for vekst
 • Attraktiv finansiell modell med to produserende kraftverk med løpende kontantstrøm, to kraftverk under bygging og en stor utviklingsportefølje med en langsiktig kontantstrøm

Rettet emisjon og handelsdetaljer for Merkur Market

Selskapet er fornøyd med en kapitalinnhenting på 158 millioner kroner, gjennom en vellykket rettet emisjon på 14 256 756 nye aksjer, til en kurs på 11,10 kroner per aksje. Til tross for at emisjonen ble lansert i et marked med høy volatilitet, fikk den sterk støtte fra eksisterende aksjonærer og nye investorer.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å akselerere veksten gjennom egen prosjektutvikling og attraktive oppkjøpsmuligheter, inkludert overtagelse av Bjørgelva og Nessakraft vannkraftverk i løpet av første kvartal 2021, samt til generelle selskapsmessige formål.

Etter emisjonen har Cloudberry 101 sterke og engasjerte aksjonærer, med Joh Johannson Eiendom AS (Joh. Johannson), Snefonn AS og Havfonn AS (Bergesen-familien) som største aksjonærer med henholdsvis 27,1%, 12,3% og 8,4% av de utestående aksjene.

Selskapets aksjer ble tatt opp til handel på Merkur Market den 31.Mars, og første handelsdag er 2.april under ticker CLOUD-ME.

Carnegie AS fungerte som tilrettelegger i emisjonen og er selskapets Merkur-rådgiver. Advokatfirma DLA Piper Norway DA fungerte som juridisk rådgiver for selskapet.