Sosiale verdier


Sikker og lokal verdiskaping.

Vi har et særlig ansvar knyttet til hvordan vi påvirker det lokale samfunnet vi opererer i. Våre bygg- og driftspartnere har sikkerhetsrutiner som innebærer å rapportere om en rekke tiltak for å ivareta arbeidsplassenes sikkerhet i utbyggingsprosjekter, og ved operativ drift. Disse tiltakene omfatter blant annet opplæring av ansatte og entreprenører i prosedyrer for varsling av ulykker, sikkerhetsinstrukser og registrering, samt rapportering av avvik. I tråd med vår målsetting om å dele verdiskapingen fra prosjektene våre, søker vi å inngå avtaler med lokale partnere for bygging, drift og vedlikehold av våre kraftverk. I tillegg betaler vi skatt til kommuner og leie av grunn til grunneiere.

Dertil har vi som mål å etablere en handlingsplan som tydeliggjør bidraget til den lokale verdiskapingen.

Vi har en målsetting om å dele vår verdiskaping med lokalsamfunn.